Vliegbasis de Peel

Hier vindt u informatie over de reactivering van Vliegbasis de Peel.

Persbericht begin juni 2019:

Eerste stappen reactivering vliegbasis De Peel

Bij Defensie is er meer geld om te oefenen en te trainen, daardoor nemen ook de militaire vliegactiviteiten toe. De internationale veiligheidssituatie onderstreept deze noodzaak. Om te kunnen blijven voldoen aan de wettelijke taken is Defensie gestart met de voorbereiding van een luchthavenbesluit, zodat vliegbasis De Peel op termijn weer in gebruik kan worden genomen. Het eventueel reactiveren gebeurt in samenwerking met betrokken provincies, gemeentes en omwonenden.

Check hier het gehele persbericht 

 

Heeft u vragen/opmerkingen rondom de reactivering van de Peel dan kunt u contact opnemen met info@dorpsoverleg.nl

Reactieformulier

Heeft u een idee, verzoek of opmerking voor ons?