Update Centrum Plan Milheeze

Graag informeren we u over de genomen stappen na februari 2023.

Uit de beeldvormende bijeenkomst met een afvaardiging van de gemeenteraad in maart 2023 zijn een aantal vragen ontstaan die door het project team verder zijn onderzocht. De vragen hadden betrekking op de parkeerdruk, de mogelijkheden m.b.t. herbestemming van de kerk, de stand van zaken supermarkt ontwikkeling en veiligheid.

In de periode maart tot en met augustus hebben nog een aantal onderzoeken plaatsgevonden die bijdroegen aan de antwoorden op de vragen die bij raadsleden speelden.

De parkeerdruk is naast de reguliere berekening nader bekeken met behulp van een uitgebreid parkeer onderzoek uitgevoerd. Daarbij is ook ter plekke naar de huidige parkeer druk op verschillende tijdstippen gekeken. De ingetekende parkeerplekken zijn voldoende voor het gebied. Het blijken er zelfs nog wat meer te zijn dan noodzakelijk volgens de parkeernormen uit het onderzoek.

Veiligheid; met name de zorgen om de veiligheid van kinderen in het verkeer staat hier centraal. Door de ingang van de school aan de achterzijde van de nieuwe Schans te situeren en door de aanleg van een autoluwe straat in het gebied, kunnen kinderen vanuit de Oostkant van Milheeze het gebied veiliger per fiets bereiken. Het Kerkeind kan voor een deel vermeden worden.

Goed wonen heeft een onderzoek uitgevoerd m.b.t. mogelijkheden voor herbestemming van de kerk. Daarbij is rekening gehouden met de rijksmonumentale status van het pand. Hieruit zijn overeenkomst gekomen die ook in de presentatie avond in september 2022 zijn opgehaald. De maatschappelijke-of woonfunctie van het pand kunnen toekomstige opties zijn voor herbestemming.

De oprichting van een nieuwe supermarkt wordt door de supermarkt eigenaar onderzocht met een supermarkt formule. Samen met Goed Wonen is er een verklaring ondertekend waarbij de intentie om een supermarkt te realiseren uitgangspunt is.

In september 2023 heeft nogmaals een beeldvormende raad plaatsgevonden waar bovenstaande is toegelicht. Ook de financiële component van het masterplan is onder de aandacht gebracht. Dit onderdeel is niet in mijn met de reservering die eerder gedaan is in de gemeentelijke begroting en vraagt om verklaring en, waar mogelijk, om slimme oplossingen

Vervolgstappen in het proces:

In oktober wordt een raadsvoorstel aangeboden. Dit wordt daarna in de verschillende commissies behandeld. In december 2023 volgt een besluitvormende raad over het Masterplan Centrum Plan Milheeze

Reactieformulier

Heeft u een idee, verzoek of opmerking voor ons?