Ga terug

Bouwproject de Berken

Hier vindt u op een chronologische wijze informatie over het bouwproject Achter de Berken. Heeft u vragen/opmerkingen rondom het bouwproject de Berken dan kunt u contact opnemen met info@dorpsoverlegmilheeze.nl

03-06-2024:Fase 2

Het bestemmingsplan is onherroepelijk en het plan wordt in september/oktober bouwrijp gemaakt.
De eerste 14 kavels zijn verloot.

Inmiddels is er ook meer duidelijkheid met betrekking tot fase 2, deze zal naar verwachting later dit jaar op de volgende manier worden verkaveld:

-8 huur woningen stichting Goed Wonen
-De 2 grote kavels aan de zijde van de Nachtegaal worden opgesplitst in meerdere kleinere kavels, welke middels een tender bij een projectontwikkelaar zullen worden ondergebracht.
-De overige kavels zullen worden verkaveld voor zelfbouw zoals de 14 woningen van fase 1

22-03-2023: Ontwerp bestemmingsplan ter inzage

De zienswijzen zijn binnen. De projectleider schat in dat hier geen problemen uit zullen voortvloeien. Nu is de volgende reactie is het opstellen van een nota van zienswijzen.

Er zal een inventarisatie gehouden worden door middel van de lijst die wordt bijgehouden door de gemeente ten behoeve van interesse in nieuwbouwplannen. De mensen die zich bij de gemeente hebben aangemeld met interesse in dit plan zullen binnen 2 weken een mail ontvangen.

De schatting van de projectleider is dat het plan uiterlijk 6 juli zal worden voorgelegd aan de Gemeenteraad.

01-02-2023: Ontwerp bestemmingsplan ter inzage

Het ontwerp bestemmingsplan De Berken, Milheeze ligt ter inzage. Dit bestemmingsplan regelt de volgende ontwikkeling in het buitengebied: de bouw van maximaal 32 woningen op een thans onbebouwd terrein aan de Berken in Milheeze. Het bestemmingsplan ligt met ingang van 1 februari 2023 gedurende 6 weken ter inzage. Voor meer informatie:

Ontwerp bestemmingsplan ter inzage

30-01-2023: Gesprek projectleider

Gelukkig is het plan toch voorgelegd kunnen worden en is zelfs het collegebesluit positief bevonden op 17 januari. Vanaf woensdag 1 februari ligt het bestemmingsplan ter inzage, dit zal lopen tot en met 14 maart, plan is in te zien op ruimtelijkeplannen.nl. Afhankelijk van eventuele zienswijzen, zal hier al dan geen vertraging op plaatsvinden. Hierna kan het plan vastgesteld worden door de raad.

12-12-2022: Gesprek projectleider

Bestemmingsplan is gereed en zou ingediend kunnen worden. Echter de zaakwaarnemer die dit zou moeten doen is gestopt (per 1 december) en er is geen capaciteit om dit op te pakken. Onduidelijk hoelang dit gaat duren.

In overleg met de projectleider zal het Dorpsoverleg nogmaals de prio aangeven bij de betreffende wethouder om dit plan wel in te kunnen dienen.

07-11-2022: Gesprek projectleider

Het bestemmingsplan is goedgekeurd door de provincie!
De volgende stap is, indienen bij het college van B&W, dit zal medio november 2022 gebeuren. Daarna is er de periode waarin binnen 6 weken zienswijzen kunnen worden ingediend.

26-09-2022: Presentatie stand van zaken de Berken (9 mei 2022)

Tijdens de openbare vergadering op 9 mei jl. is de door de projectleider van de gemeente de stand van zaken rondom het bouwproject De Berken gepresenteerd. 09052022 Stand van zaken bouwproject de Berken

11-07-2022: Gesprek Projectleider

Zoals toegezegd in de openbare vergadering door de Projectleider zou er voor de zomervakantie een omgevingsdialoog plaatsvinden met de omwonenden. Dit gaat in tegenstelling tot het advies van het Dorpsoverleg pas plaatsvinden in september. De omwonenden zullen hier nog van op de hoogte worden gesteld.

Daarnaast heeft het her indienen van het bestemmingsplan bij de Provincie aanzienlijke vertraging opgelopen. Dit staat gepland deze week te gebeuren.

11-04-2022: Gesprek Projectleider

In het vooroverleg met de provincie zijn inhoudelijke zaken tegen gevallen en zal er een toevoeging gedaan moeten worden aan het bestemmingsplan. Dit zorgt voor een vertraging van nog eens circa 2 maanden.

9 februari 2022: Gesprek Projectleider

Het toetsingsplan ligt nu ter inzage bij de Provincie. Hier staan normaal 6-8 weken voor (de 8ste week is de week van 21 februari) echter heeft de Provincie aangegeven dat ze dit niet zullen halen en hier vertraging op zal volgen. Hoe lang de vertraging is, is nog niet bekend en hier zal de projectleider achteraangaan. Vooralsnog lijkt dit onderaan de streep niet voor vertraging te zorgen, maar dit is dus nog uiterst onzeker en afhankelijk van de Provincie.

Zoals velen wellicht gezien hebben is afgelopen weken een verdiepend archeologisch onderzoek uitgevoerd in opdracht van de projectleider. Hier is niks geks uit naar voren gekomen en zal de vooruitgang niet in de weg staan.

5 januari 2022: Gesprek Projectleider 22-12-2021

De laatste hand is gelegd aan de toetsingsplanning en ingediend bij de provincie. Hier zaten een aantal weken vertraging door drukte bij extern bureau (odzob). In grote lijnen zou de oorspronkelijke planning nog moeten voldoen.

13 december 2021: Update bouwplannen de Berken

Vanuit Dorpsoverleg is het een tijd stil geweest rondom de status van Bouwplan de Berken. Het plan verloopt zeer moeizaam. Allereerst zit het proces bij de gemeente tegen door verschillende oorzaken: corona, drukte, en vele aanvragen bij (interne en externe) bureaus, aangevuld met nog wat kleinere uiteenlopende oorzaken. Dit zorgt voor diverse vertragingen.  

Daarnaast loopt de communicatie richting¬†Dorpsoverleg¬†niet goed.¬†Hierdoor kunnen de bewoners van Milheeze niet goed worden ge√Įnformeerd.¬†Hierover zijn vele gesprekken geweest¬†met de¬†Gemeente¬†waarbij wij op alle denkbare manieren ge√ęscaleerd hebben. Hieruit is vanaf deze week een direct overleg tussen de projectleider en afvaardiging van het Dorpsoverleg opgestart. Dit overleg¬†vindt¬†elke 6 weken plaats¬†waarbij de status van het project en eventuele vertragingen worden doorgenomen. Dit resulteert in onderstaand projectplan. De uitkomsten van de overleggen zullen op deze website worden gecommuniceerd.¬†¬†

Wat Af op 
Voorontwerp bestemmingsplan gereed  Q3 2021 
Toetsing plannen klaar  Q3 2021 
Vooroverleg Provincie en Waterschap  Q1 2022 
Verwerken adviezen vooroverleg  Q1 2022 
Portefeuillehouders en college  Q1 2022 
omgevingsdialoog  Q1 2022 
Ter inzage leggen  Q1 2022 
Beantwoorden zienswijzen  Q2 2022 
Portefeuillehouders en collegebesluit  Q2 2022 
raadsbesluit  Q2 2022 
Bezwarentermijn  Q3 2022 
‚ÄĮin¬†optie nemen avond¬† Q3 2022¬†
Bouwrijp maken  Q4 2022 

 

De status op dit moment is dat de laatste hand wordt gelegd aan de toetsingsplannen. Deze zijn waarschijnlijk eind van volgende week klaar, dan wordt direct gestart met het vooroverleg met de Provincie en Waterschap deze zal eind van dit jaar of begin volgend jaar worden afgerond.  

29 mei 2021: Update bouwplannen de Berken

Eind 2019 is er door de gemeente een presentatie gegeven tijdens een Openbare Vergadering van het Dorpsoverleg. In deze presentatie werd de start van een project tot woningbouw de Berken toegelicht.

Dit leidde tot een stedenbouwkundig plan. Dat plan is flexibel opgesteld om kopers de ruimte te geven om de kavelgrootte te bepalen. Deze zou bijvoorbeeld ook een stuk kleiner kunnen, zodat dit ook nog een mogelijkheid zou kunnen worden voor bijvoorbeeld starters.

Voorbeeld verkaveling

De verkaveling op het plaatje is dan ook een voorbeeld van hoe het plan eruit kan komen zien. Er is bijna 10.000m² aan grond beschikbaar voor zelfbouw.

Heb je vragen over het plan? Neem dan contact op met de gemeente. Voor de ge√Įnteresseerden adviseren wij om ook contact op te nemen met de gemeente, zodoende word je op een lijst gezet waardoor je ge√Įnformeerd blijft.

5 april 2021: Update planning Nieuwbouwplannen Achter de Berken

Helaas is het al een tijd stil geweest omtrent het nieuwbouwplan de Berken. Dit heeft zo zijn redenen en hier hadden wij u graag door middel van een openbare vergadering van op de hoogte willen brengen. Echter kiezen we er in verband met de erg uitgelopen Corona regels voor om dit nu doormiddel van dit bericht op onze website te doen.

Echter¬†uit recente contacten blijkt dat de Gemeente aan die afspraken nu geen invulling meer zou kunnen geven en zijn we¬†ge√Įnformeerd over een bijgestelde planning, welke er als volgt uit ziet:

Voorontwerp bestemmingsplan gereed Q2 2021
Toetsing plannen klaar Q2 2021
Vooroverleg Provincie en Waterschap Q3 2021
Ter inzage leggen Q3 2021
Beantwoorden zienswijzen Q4 2021
Stukken poho Q4 2021
Collegebesluit Q4 2021
Griffie Q4 2021
Agenderen commissie Q4 2021
Raadsbesluit Q1 2021
Bezwarentermijn Q1 2021
Bouwrijp maken Q2/Q3 2022

 

Check het gehele artikel: Update planning Nieuwbouwplannen Bouwproject de Berken

Reactieformulier

Heeft u een idee, verzoek of opmerking voor ons?