Ga terug

Reactivering Vliegbasis de Peel

Hier vindt u op een chronologische wijze informatie over de reactivering van Vliegbasis de Peel. Daarnaast zijn er enkele documenten beschikbaar gesteld die voor iedereen zijn in te zien. Zodra wij over meer informatie beschikken zullen wij u via deze weg op de hoogte stellen.

Heeft u vragen/opmerkingen rondom de reactivering van de Peel dan kunt u contact opnemen met info@dorpsoverlegmilheeze.nl

Dhr. Frans Kisters is nauw betrokken bij zaken rondom de reactivering van vliegbasis De Peel. Mocht u vragen stellen kunt u altijd via fkisters.covm@gmail.com contact met hem opnemen.

15 augustus 2021: Procedure luchthavenbesluit De Peel

Bericht vanuit Defensie over de procedure rondom luchthavenbesluit De Peel.

Link naar het artikel: https://www.defensie.nl/onderwerpen/luchthavenbesluiten/luchthavenbesluit-de-peel/procedure-luchthavenbesluit-de-peel 

2 juli 2021: Burenmail vliegbasis De Peel 02-07-2021

Burenmailing De Peel: Burenmail vliegbasis De Peel 02-07-2021

Artikel: update 2 juli

23 maart 2021: Burenmail vliegbasis De Peel 23-3-2021

Burenmailing De Peel: Update vanuit vliegbasis de Peel op 23 maart 2021.

Artikel: update 23 maart

19 december 2020: Burenmailing De Peel: update 17 december

Burenmailing De Peel: Update vanuit vliegbasis de Peel op 17 december 2020.

Artikel: update 17 December

2 november 2020: Burenmailing De Peel: oefening Purple Windmill

Burenmailing De Peel: oefening Purple Windmill

Artikel: Oefening Purple Windmill

20 september 2020: Burenmailing Vliegbasis de Peel

Ontvangen artikel vanuit Defensie:

Artikel: Burenmailing Vliegbasis de Peel

6 juli 2020: Defensie lanceert website over Luchthavenbesluit militaire vliegbases

Vandaag gaat de website live waarop geïnteresseerden uiteenlopende informatie kunnen vinden over het onderwerp Luchthavenbesluit (LHB) voor militaire vliegbases. Reden hiervoor is dat informatie over dit specifieke thema meer toegankelijker, overzichtelijker en makkelijk vindbaar moet zijn. Daar is behoefte aan zo lieten belanghebbenden en omwonenden van vliegbasis weten waar LHB-procedures lopen.

Artikel: Defensie lanceert website over Luchthavenbesluit militaire vliegbases

22 maart 2020: Annuleren Europese Helikopter Oefening Swift Blade 2020

De grootste helikopteroefening van Europa, georganiseerd door Nederland en België in het kader van het Helicopter Exercise Programme van de European Defence Agency (EDA) van 14 april tot en met 30 april is geannuleerd.

Artikel: Annuleren Europese Helikopter Oefening Swift Blade 2020

15 januari 2020: Avondvliegoefeningen Vliegbasis Volkel

Begin 2020 oefenen vliegers van Vliegbasis Volkel  in de avond. Dat gebeurt met F-16’s en met F-35’s. Oefenen bij duisternis is nodig om vliegers optimaal voor te bereiden op hun taak, zowel in Nederland als in uitzendgebieden wereldwijd. De vroeg invallende duisternis in de wintermaanden is hiervoor zeer geschikt. Daadwerkelijke inzet van Nederlandse jachtvliegtuigen vindt vaak plaats bij duisternis.

Artikel: Avondvliegoefeningen Vliegbasis Volkel

19 augustus 2019: Zienswijze Vliegbasis De Peel

Via onderstaande link is de zienswijze, opgesteld door het Dorpsoverleg Milheeze, betreffend de reactivering van Vliegbasis de Peel te vinden.

Zienswijze Dorpsoverleg Milheeze

Artikel: Zienswijze Vliegbasis De Peel

12 augustus 2019: Informatieavond reactivering vliegbasis De Peel op 15 augustus

Het Dorpsoverleg Milheeze heeft eerder bekend gemaakt dat er op korte termijn een informatieavond over reactivering van vliegbasis De Peel in Milheeze zou zijn. Alhoewel het kort dag is en ondanks de vakantieperiode is het gelukt om deze zo ruimschoots mogelijk te organiseren vóór de vaststaande sluitingsdatum (uiterlijk 21 augustus) voor het indienen van een zienswijze op de voorgenomen reactivering. Vandaag is bekend gemaakt dat Defensie aanstaande donderdag 15 augustus om 20:00 uur deze informatieavond zal verzorgen. Deze avond wordt gepresenteerd in De Schans, Pastoor Simonisplein 2 in Milheeze. 

Artikel: Informatieavond reactivering vliegbasis De Peel op 15 augustus

2 augustus 2019: Binnenkort informatieavond reactivering vliegbasis de Peel

De afgelopen week is het nieuws rondom de re-activering bij een groot aantal inwoners meer ingedaald en dat heeft geleid tot meerdere opmerkingen en vragen bij het Dorpsoverleg. Uit die signalen blijkt dat men eerder vanwege de kermis en de locatie in Gemert de bijeenkomst niet bezocht heeft en men wel een (aanvullende) informatie avond in Milheeze wil.

Artikel: Binnenkort informatieavond reactivering vliegbasis de Peel

25 juni 2019: Persbericht vliegbasis de Peel

Eerste stappen reactivering vliegbasis De Peel.
Bij Defensie is er meer geld om te oefenen en te trainen, daardoor nemen ook de militaire vliegactiviteiten toe. De internationale veiligheidssituatie onderstreept deze noodzaak. Om te kunnen blijven voldoen aan de wettelijke taken is Defensie gestart met de voorbereiding van een luchthavenbesluit, zodat vliegbasis De Peel op termijn weer in gebruik kan worden genomen. Het eventueel reactiveren gebeurt in samenwerking met betrokken provincies, gemeentes en omwonenden.

Artikel: Persbericht Vliegbasis de Peel

Documenten

 

Reactieformulier

Heeft u een idee, verzoek of opmerking voor ons?