Persbericht vliegbasis de Peel

Eerste stappen reactivering vliegbasis De Peel

Bij Defensie is er meer geld om te oefenen en te trainen, daardoor nemen ook de militaire vliegactiviteiten toe. De internationale veiligheidssituatie onderstreept deze noodzaak. Om te kunnen blijven voldoen aan de wettelijke taken is Defensie gestart met de voorbereiding van een luchthavenbesluit, zodat vliegbasis De Peel op termijn weer in gebruik kan worden genomen. Het eventueel reactiveren gebeurt in samenwerking met betrokken provincies, gemeentes en omwonenden.

Nadat in het vorige decennium de vliegbases Soesterberg, Twente en marinevliegkamp Valkenburg vanwege bezuinigingen zijn afgestoten, zit Defensie nu krap in zijn ruimte voor militaire vliegactiviteiten. Deze nemen, met de groei van de defensiebegroting, toe.

Defensie onderzoekt op alle actieve velden welke ruimte er nog over is voor de huidige en voorgenomen vliegactiviteiten. De ruimte die hoort bij vliegbasis De Peel kan hierin niet worden gemist. De wet verplicht Defensie om voor al zijn militaire luchthavens uiterlijk op 1 november 2021 een luchthavenbesluit vast te stellen. Zonder een luchthavenbesluit kan Defensie na 2021 geen vliegactiviteiten meer uitvoeren op De Peel. Om deze reden heeft Defensie besloten een luchthavenbesluit voor te bereiden, zodat de vliegbasis na 2021 eventueel weer in gebruik kan worden genomen.

Vliegbasis De Peel zal onderdeel uitmaken van de Luitenant-generaal Bestkazerne, waar het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando is gevestigd en ook in de toekomst zal blijven zitten.

In een milieueffectrapportage (MER) gaan verschillende varianten voor het gebruik van de militaire luchthaven De Peel onderzocht worden. Uitgangspunt hierin is de omvang van de huidige geluidszone: het totale gebruik zal niet leiden tot een vergroting van deze zone. Dat betekent dat er geen extra (geluids)ruimte wordt gevraagd. De maximale variant binnen deze geluidszone komt neer op twaalf jachtvliegtuigen die zo’n drie keer per jaar in perioden van ongeveer zes weken vanaf De Peel opereren en daar in die tijd ook gestationeerd zijn. Ook helikopters kunnen gebruik maken van deze ruimte. Met de ingebruikname van De Peel kan de Koninklijke Luchtmacht beter voorbereid op missie gaan.

Er staan twee publieksavonden voor omwonenden op de planning: woensdag 26 juni in Venray (Vanaf 19.30 uur in Hotel Asteria) en maandag 1 juli in Gemert (vanaf 19.30 uur bij Dientje Wijn).
Op korte termijn wordt een Commissie Overleg en Voorlichting Milieu voor vliegbasis De Peel ingesteld, waarin de voorbereiding van het luchthavenbesluit regelmatig kan worden besproken met provincie, gemeenten en omwonenden. Omwonenden die met vragen zitten kunnen zich wenden tot persvoorlichting@mindef.nl

Reactieformulier

Heeft u een idee, verzoek of opmerking voor ons?