Ga terug

Gebiedsontwikkeling ‘Witrijt’

Gebiedsontwikkeling ‘Witrijt’

Exploitatiemaatschappij ‘de Peelhorst’ wil het zandwinningsgebied Bakelse Plassen met 15-20 hectare uitbreiden. Als er in de toekomst meer grond wordt afgegraven dan ontstaat er een nieuwe waterplas in het buitengebied van Milheeze. Burgemeester en wethouders van Gemert-Bakel zijn bereid om hiervoor een intentieovereenkomst af te sluiten.

22 oktober 2022 Update status Zandafgraving Witrijt

Vanwege het lange stil blijven vanuit de plannen rondom Zandafgraving Witrijt heeft het Dorpsoverleg om een statusupdate gevraagd. Hieruit komt het volgende bericht:

De vergunningen voor Plan Witrijt zijn bijna rond. We verwachten dat de omgevingsvergunning eerdaags in ontwerp wordt afgegeven en dat ook de stikstofvergunning afkomt. Als deze vergunningen rond zijn, zijn we klaar voor de start.

We gaan nu uit dat in het eerste kwartaal van 2023 wordt gestart met de voorbereidende werkzaamheden, dat wil zeggen eerst de aanleg van de leidingkoker onder de Hekker en daarna het ontgraven van de dekgrond. Vervolgens kan de zandwinning van start gaan.

Informatieavond 12 december 2018

Op 12 december heeft het Dorpsoverleg Milheeze samen met de exploitatiemaatschappij ‘de Peelhorst’ een vrij toegankelijke informatieavond georganiseerd. Hierin is het project ‘Achter de Berke’ gepresenteerd en toegelicht. De presentatie van deze avond is beschikbaar via: Achter de Berke – Presentatie Dorpsoverleg Milheeze 12-12-2018.

Klankbordgroep:

Op de informatieavond heeft de Peelhorst aangegeven met een klankbordgroep te gaan werken zodat de omgeving en andere belanghebbenden vertegenwoordigt worden. De klankbordgroep wordt door een onafhankelijke voorzitter geleidt. Gedurende de planfase kan men meekijken/meedenken bij de planvorming. Vergadering frequentie zal 1x per 6 a 8 weken zijn in de periode januari – juni 2019.

Belangstelling voor de klankbordgroep?
Opgave vóór 21 december bij Kees Laureijs via Kees.Laureijs@Teunesen.nl. Voeg een korte motivatie voor uw deelname toe en geef aan welk(e) belang(en) u vertegenwoordigt.

De uiteindelijke samenstelling van de klankbordgroep op basis van verantwoording van alle belangen van de omgeving.

Reactieformulier

Heeft u een idee, verzoek of opmerking voor ons?