Persbericht Gemeente

Gemert, 26 juni 2024

Drie nieuwe woningbouwprojecten in Gemert-Bakel

Het college van B en W van gemeente Gemert-Bakel heeft drie nieuwe woningbouwprojecten toegevoegd aan de lijst met geprioriteerde projecten in Gemert-Bakel. Het gaat om woningbouwprojecten in Gemert, Milheeze en Elsendorp. De drie toegevoegde projecten zijn goed voor circa 200 nieuwe woningen de komende jaren. De toevoeging van deze projecten betekent dat de gemeente samen met de ontwikkelaars van deze projecten snelheid maakt met de ontwikkeling.

Projecten
De plannen “Molenakker-Berglaren 2.0, Gemert”, “Milheesestraat, Milheeze”, en “Elsendorp-Noord, Elsendorp” zijn toegevoegd aan de lijst met geprioriteerde projecten. Het plan “Molenakker-Berglaren 2.0” betreft de realisatie van circa 80 sociale huurwoningen door Goed Wonen. Het plan “Milheesestraat, Milheeze” betreft een plan van Keizersberg Vastgoed voor circa 75 woningen aan de oostzijde van Milheeze. Het plan “Elsendorp-Noord, Elsendorp” betreft een plan van de gemeente Gemert-Bakel. Dit plan wordt samen met het dorp verder vormgegeven.

Toekomst
De gemeente Gemert-Bakel groeit naar 35.000 inwoners. Met deze groei is het belangrijk om een aantrekkelijke gemeente te blijven voor inwoners en ondernemers. De woningbehoefte voor eigen inwoners van de gemeente is groot. Daarom bouwt de gemeente Gemert-Bakel de komende jaren samen met ontwikkelaars 2.400 woningen. Twee keer per jaar bekijkt de gemeente Gemert-Bakel of er capaciteit beschikbaar komt om nieuwe woningbouwprojecten toe te voegen aan de lijst met geprioriteerde projecten. Na de toevoeging van de drie nieuwe woningbouwprojecten werkt de gemeente, in veel gevallen samen met ontwikkelaars, aan 32 woningbouwplannen verdeeld over de 7 kernen van de gemeente.

Hoe nu verder?
Om de ambtelijke capaciteit en de schaarse gouden handjes in de bouw zo efficiënt mogelijk in te zetten, ligt de prioriteit tot 2030 op de grotere projecten. Aanvragen voor de bouw van slechts een klein aantal woningen kosten veel tijd en leveren niet de gewenste snelheid op. Alleen met het stellen van deze prioriteiten kunnen de aantallen woningen in de gemeente realiseren die zo hard nodig zijn. Wanneer er stappen worden gezet per project wordt hierover gecommuniceerd door de gemeente en de ontwikkelaars.
Meer informatie over de verschillende projecten en nieuwe mijlpalen rondom woningbouw in Gemert-Bakel worden via de gemeenterubriek gedeeld. Ook op de website www.gemert-bakel.nl/woningbouwversneller is de laatste informatie beschikbaar

Reactieformulier

Heeft u een idee, verzoek of opmerking voor ons?