Ga terug

Zorg en Welzijn

Zorg en Welzijnsgroep Milheeze

In Milheeze is een werkgroep actief die zich bezighoudt met algemene signalen op het gebied van zorg en welzijn. Deze groep bestaat uit een zestal personen waaronder een afgevaardigde van het dorpsoverleg en huisarts. Zij ondersteunen en adviseren de dorpsondersteuner.

De dorpsondersteuner Martha van den Heuvel is het vaste aanspreekpunt bij vragen, zij gaat samen met de hulpvrager in gesprek om samen tot een oplossing te komen en indien nodig hulp in te zetten. Zij is bereikbaar op tel 0622383474 of per mail dorpsondersteuner-milheeze@hotmail.nl.

Samen hebben we het doel om de zelfredzaamheid te bevorderen zodat de inwoners uit Milheeze langer zelfstandig  kunnen blijven wonen.

Info Folder (nieuwe) Bewoners Milheeze

Hier kunt u de folder downloaden: Download Info Folder Bewoners Milheeze.

25 november 2022: Nieuws uit de beweegtuin

Het is maandagmiddag 14.00 uur:
De muziek gaat aan, de warming-up start!

Een groep van 12 personen gaat van start.
Men hoeft zich niet aan- of af te melden, alle leeftijden zijn welkom, kosten € 0, 50 voor een bakje koffie na afloop.
Afwisselend houden Thea Nelissen of Mieke van Bree de groep aan de gang.
De belastbaarheid van een ieder verschilt maar dat is geen punt : niets hoeft en alles kan.
Deze groep op maandagmiddag is niet de enige groep die structureel gebruik maakt van de beweegtuin.
Ook op de donderdag-ochtend heeft zich een groepje gevormd, zij beginnen om 9.30 uur.
En dan zijn er uiteraard ook degene die er op eigen gelegenheid zijn te vinden.
Voor wie hier overdag niet de ruimte voor heeft is er goed nieuws ; de verlichting van het terrein is door de gemeente dusdanig aangepast dat de beweegtuin ook in de avonduren goed verlicht is.

Samenvattend de conclusie van de maandagmiddag-groep:

Wij zijn heel blij met de komst van de beweegtuin, het is een meerwaarde voor het dorp en voor ons staan de 3 B’s voorop:

BUITEN,  BEWEGEN  EN …………BUURTEN!!

13 maart 2022: Dokter bellen?

Iedereen heeft het zich vast wel eens afgevraagd;
Moet ik met deze klacht naar de huisarts of naar de huisartsenpost?
Is het spoed of kan het wachten?
Onderstaande site geeft een goed en betrouwbaar hulpmiddel om hierop een antwoord te krijgen.
https://www.moetiknaardedokter.nl/nieuws/spoedzorgnetwerk-helmond-de-peel-promoot-digitale-zelftriage/

12 maart 2022: Beweegtuin Milheeze!

Sinds 10 februari 2022 bevindt zich achter De Berken op het grasveld een Beweegtuin.
Deze beweegtuin is voor iedereen die op een laagdrempelige manier veilig en plezierig in de
buitenlucht wil bewegen. In beweging blijven is belangrijk en het ontmoeten van
mensen vermindert de kans op eenzaamheid. Beiden hebben een positief effect op uw gezondheid.
Er zijn vijf beweegtoestellen, waarvan twee ook voor mindervaliden. Het zijn een roeimachine,
voetfiets met stoel, ski walker, looptrainer/brug en Tai Chi met handrails. De keuze van de
toestellen is gemaakt in overleg met Fysio- en Ergotherapeuten. Door de diversiteit van de
toestellen worden diverse spiergroepen getraind en dat gaat leiden tot meer bewegen, gezelligheid
en ontmoeten.
U kunt geheel zelfstandig een “beweegrondje” maken. Het stimuleert als u het samen doet met uw
partner, familie, buren of vrienden. En het is nog gezellig ook! U kunt op elk gewenst moment
gebruik maken van de beweeg- en ontmoetingstuin. Men kan ook met begeleiding gebruik maken
van deze toestellen. Tijn van Lankvelt, Beweegcoach Gemeente Gemert-Bakel, is bereid om
vrijwilligers te instrueren voor het begeleiden van de gebruikers.
De wens voor een Beweegtuin kwam vanuit de bewoners en de werkgroep “Zorg en welzijn” heeft
dit opgepakt. Met een kleinere werkgroep Beweegtuin en een afgevaardigde van KBO Milheeze zijn
diverse fondsen aangeschreven, contacten gelegd met betrokkenen zoals Gemeente Gemert-Bakel,
Stg. Goed Wonen. Dankzij de steun van Dorpsondersteuner, Fysio- en Ergo therapeuten en de giften
van de aangeschreven fondsen en subsidies van Coöperatiefonds Rabobank Peel Noord, Postcode
Loterij Buurtfonds , Steun en Welzijnszorg, Rabo Clubsupport, Stichting Goed Wonen, Coovel Smits
Fonds, Armenbestuur, Ondernemingsvereniging Milheeze, Dorpsoverleg Milheeze, Sociale Innovatie
en Preventieakkoord Gemeente Gemert-Bakel is deze beweegtuin gerealiseerd.
Naar verwachting wordt de Beweegtuin 21 mei 2022 officieel geopend.

 

Het is een feit, de Beweegtuin in Milheeze gaat er komen. Van de gemeente hebben we de toestemming ontvangen voor het realiseren van de Beweegtuin. Inmiddels is de start voor de aanleg gemaakt, op het grasveld bij wooncomplex De Berken. Overige informatie volgt.

Werkgroep Zorg en Welzijn

20 december 2021

De werkgroep Zorg en Welzijn is op dit moment bezig om een Beweegtuin in Milheeze te realiseren.
Bijgaand de presentatie van het project de Beweegtuin op de openbare vergadering van 30 september 2021

Download hier de presentatie.

4 juni 2022: Bij ons in Millus gebeurt dat echt niet!

Of toch wel??

Bij het ouder worden neemt je kwetsbaarheid toe. Dat is een gegeven en niet iets om je voor te schamen.

Het kan heel klein beginnen, je vertrouwt het niet… Vaak zoek je de schuld bij jezelf.

“Ik had niet zo dom moeten zijn” of “ik had me moeten verweren”

Erover praten, hulp zoeken…. dat kan zeker helpen, maar hoe en waar?

Kortom, stof genoeg om er een middag aan te wijden!

Over dit lastige onderwerp ‘de kwetsbare oudere’ wordt op dinsdag 14 juni een themamiddag gehouden in de Schans in Milheeze, verzorgd door de Wilde Kastanje.

Aanvang 13.30 uur; ontvangst vanaf 13.15 uur.

Deze middag wordt georganiseerd door de KBO Milheeze i.s.m. Werkgroep Zorg en Welzijn. Financieel is dit mogelijk gemaakt door KBO Kring Gemert-Bakel, gemeente Gemert-Bakel en Stichting Steun Welzijnszorg.

Het doel van deze middag zal zijn op een laagdrempelige manier het bewustzijn onder ouderen te vergroten rondom het niet eerlijk/veilig behandeld kunnen worden op financieel, lichamelijk en/of geestelijk gebied.

We hopen ouderen te motiveren over dit onderwerp te (gaan) praten, zodat dit zo nodig kan stoppen en eventuele eenzaamheid afneemt.

Voor ons is het belangrijk te weten hoeveel mensen deze middag aanwezig willen zijn. Dit ook om de juiste ruimte te kunnen regelen.

Daarom willen we vragen door te geven of je alleen of samen komt.

Opgavestrook 14 juni 2022, 13.30 uur in de Schans: ‘de kwetsbare oudere’

Graag inleveren voor 7 juni 2022 bij Wim Loos, Lankveld 15 te Milheeze of bij De Schans aan Simonisplein.

Naam:

Aantal personen:

Telefoonnummer:

Reactieformulier

Heeft u een idee, verzoek of opmerking voor ons?