Webinar Ruimte voor Defensie

Beste Dorpsgenoten,

Hierbij willen wij u attenderen op de voorgenomen reactivering van vliegbasis “ De Peel “.
Via de volgende link kunt u het webinar van 16 januari j.l. terugzien.

WWW.defensie.nl/onderwerpen/ruimte-voor-defensie

Wilt u een zienswijze indienen, dan kan dit tot 12 februari.
In de link wordt ook de informatie verstrekt op welke wijze u dit kan doen.

Reactieformulier

Heeft u een idee, verzoek of opmerking voor ons?