Burenmailing oktober 2023

Beste buur,

In deze burenmailing leest u het volgende:

-Stikstof geen belemmering voor heropening vliegbasis De Peel
-Reminder: Vliegbewegingen week 40 – oefening Basic Strike

Stikstof geen belemmering voor heropening vliegbasis De Peel

Op 27 september 2023 heeft de staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat gesproken met Brabantse en Limburgse bestuurders over de reactivering van De Peel. Ook de resultaten van het stikstofonderzoek kwamen aan de orde. Stikstof blijkt geen belemmering voor heropening van De Peel, al moet het onderzoek nog wel worden geactualiseerd.

Provincies en gemeenten hebben verzocht om een besluit over reactivering vliegbasis De Peel nationaal af te wegen. Defensie wil dat ook, mede in het licht van de verdere noodzakelijke groei van de krijgsmacht. Reactivering vliegbasis De Peel wordt daarom onderdeel van het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie.

Het nieuwe kabinet zal uiteindelijk volgend jaar in de Nota Ruimte afwegingen maken en besluiten nemen over de indeling van de ruimte in Nederland. Er is ruimte nodig voor onder andere de energietransitie, woningbouw, natuur èn de krijgsmacht. In de loop van 2024 wordt dus duidelijk of de vliegbasis wel of niet heropend wordt.

Lees hierover meer op defensie.nl

Reminder: Vliegbewegingen week 40 – oefening Basic Strike

Vanaf maandag 2 t/m vrijdag 6 oktober vliegen er in verschillende blokken (gevechts)vliegtuigen rond in de omgeving De Peel.

Krijgsmachtpersoneel (ook van andere NAVO-landen) leren bij de School Grond-Lucht Samenwerking om samen te werken met vliegtuigen en helikopters. De training in omgeving De Peel staat in het teken van het aanvragen van luchsteun.

De militairen die luchtsteun aanvragen noemen we ook wel Joint Terminal Air Controllers (JTAC). De JTAC is een gekwalificeerde operator die in staat is om, vanuit een vooruitgeschoven positie, gevechtsvliegtuigen, aanvalshelikopters en bewapende UAV’s aan te sturen boven het inzetgebied. De JTAC wordt vaak gezien als een missie essentiële functie vanwege het belang van luchtsteun bij hedendaagse Speciale Operaties.

Vliegbewegingen Pale Strike:

Maandag 2 oktober in de middag
Dinsdag 3 t/m donderdag 5 oktober in de ochtend t/m einde middag
Vrijdag 6 oktober in de ochtend en vroeg in de middag

De volgende toestellen kunt u waarnemen:

SIAI-Marchetti SF.260 (civiel vliegtuig)
L-39 Albatros (civiel vliegtuig)

Operationele maar ook klimatologische omstandigheden kunnen er voor zorgen dat oefeningen anders verlopen dan vooraf aangekondigd.

In de vorige burenmailing is deze vliegbeweging al aangekondigd.

Reactieformulier

Heeft u een idee, verzoek of opmerking voor ons?