8 mei openbare vergadering 20.30 uur in de Schans

Beste inwoner van Milheeze,

Graag nodigen we je van harte uit op de openbare vergadering van het Dorpsoverleg Milheeze.
Deze vindt plaats op maandag 8 mei a.s. in De Schans vanaf 20.30 uur.

Agenda voor deze avond:

1. Opening
2. Notulen openbare vergadering 9 mei 2022
3. Mededelingen

Gastpresentaties
4. Commissie Overleg & Voorlichting Milieu door Fons Verhees
5. Energietransitie; rol gemeente en energiehuis door Carolien van den Broek
6. Woningbouw de Berken door Marnick Dekkers

Stand van zaken
7. Omgevingsvisie Milheeze
8. Centrumplan Milheeze

Graag tot 8 mei.

Hartelijke groet,

Bestuur Dorpsoverleg Milheeze

Reactieformulier

Heeft u een idee, verzoek of opmerking voor ons?