Update planning Nieuwbouwplannen Bouwproject de Berken

Beste inwoners van Milheeze,

Helaas is het al een tijd stil geweest omtrent het nieuwbouwplan de Berken. Dit heeft zo zijn redenen en hier hadden wij u graag door middel van een openbare vergadering van op de hoogte willen brengen. Echter kiezen we er in verband met de erg uitgelopen Corona regels voor om dit nu doormiddel van dit bericht op onze website te doen.

Tijdens de openbare vergadering in juni 2019 is door de betreffende ambtenaar van de Gemeente het nieuwbouwplan de Berken toegelicht. Hierbij werd de verwachting gewekt dat er in de loop van 2020 zou kunnen worden gebouwd. Sindsdien is het lange tijd radiostilte gebleven. Na aandringen van onze zijde bleek dat er vertragingen waren opgelopen voornamelijk doordat het stedelijk zoekgebied zou moeten worden vergroot. Na meerdere overleggen met de ambtenaar en wethouder, zijn er in november 2020 nieuwe afspraken gemaakt. Deze afspraken betroffen met name dat er onderzoeken naar voren gehaald zouden worden, dat er in februari 2021 een presentatie gegeven zou worden aan de inwoners en een vooruitzicht om begin 2022 te kunnen beginnen met bouwen. Echter uit recente contacten blijkt dat de Gemeente aan die afspraken nu geen invulling meer zou kunnen geven en zijn we geïnformeerd over een bijgestelde planning, welke er als volgt uit ziet:

Voorontwerp bestemmingsplan gereed Q2 2021
Toetsing plannen klaar Q2 2021
Vooroverleg Provincie en Waterschap Q3 2021
Ter inzage leggen Q3 2021
Beantwoorden zienswijzen Q4 2021
Stukken poho Q4 2021
Collegebesluit Q4 2021
Griffie Q4 2021
Agenderen commissie Q4 2021
Raadsbesluit Q1 2021
Bezwarentermijn Q1 2021
Bouwrijp maken Q2/Q3 2022

We zijn met de Gemeente in gesprek om dit plan te bespoedigen. Hopelijk kunnen wij u hier spoedig meer over informeren.

Reactieformulier

Heeft u een idee, verzoek of opmerking voor ons?