Beeldvormende bijeenkomst Centrum Plan gemeente Gemert Bakel

Op 1 februari vond de eerste beeldvormende bijeenkomst plaats in het gemeentehuis in Gemert. In de link vind u de uitleg over deze bijeenkomst. https://www.gemert-bakel.nl/vanaf-1-februari-nieuwe-vergadering-raads-en-commissieleden-beeldvormende-avond

Door het Dorpsoverleg Milheeze en de projectleider van de gemeente is een toelichting gegeven over het proces met betrekking tot het Centrum Plan Milheeze.

Er was een uur beschikbaar om de presentatie te verzorgen en vragen vanuit de gemeenteraadsleden te beantwoorden.

Het eerste deel van de presentatie werd door Lianne Lenssen uitgevoerd en behandelde de manier waarop inwoners van Milheeze actief betrokken zijn geworden bij het tot stand komen van het ontwerp wat er nu ligt. De participatie heeft in Milheeze op diverse wijze vorm gekregen. Van de start met de initiatiefgroep, de enquête die door ruim 600 inwoners is ingevuld, de livestream presentatie waarin kijkers konden stemmen en hun visie konden geven op de ontwerp scenario’s, het vormen van de klankbordgroep met een 7 tal bijeenkomsten (klankbordgroep was de samenstelling initiatiefgroep aangevuld met direct omwonenden), de druk bezochte inloopavond, tot de extra bijeenkomsten voor de inwoners van de Griensvenstraat en Pastoor Boeijenstraat en voor ouders van Kindcentrum de Kastanjelaar.

Het tweede deel van de presentatie werd verzorgd door Roel Velstra (projectleider gemeente) die een toelichting gaf op de fasering en resultaten tot heden van het plan.

Met de input van genoemde bijeenkomsten is het ontwerpteam stapsgewijs dichter tot het uiteindelijke ontwerp gekomen wat naar de volgende fase in het proces gebracht wordt. Het betreft geen detail ontwerp, maar een schets van de inrichting van het gebied.

De volgende fase is de besluitvormingsfase waarin het masterplan (MFA de Schans, en het hernieuwde centrum met de supermarkt en wonen als 3-luik) wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. De planning daarvan is in het tweede kwartaal van 2023.

Mocht u een impressie willen krijgen van het ontwerp wat wordt voorgelegd, dan is die deels te zien in de Schans waar presentatie borden zijn opgehangen die de verschillende thema’s uit het plan toelichten.

 

Reactieformulier

Heeft u een idee, verzoek of opmerking voor ons?