Update verzoek opvang asielzoekers

Bericht van gemeente Gemert-Bakel:

Update verzoek opvang asielzoekers

Vandaag
Inwoners

De gemeente heeft een verzoek ontvangen van het COA om een opvanglocatie voor asielzoekers voor langere tijd te realiseren. Het verzoek gaat over het snel en tijdelijk opvangen van maximaal 300 asielzoekers op het terrein van De Zorgboog in Bakel, voor de duur van maximaal 10 jaar.

Het college heeft nu een conceptreactie op dit verzoek geformuleerd op basis van de wensen en bedenkingen van de raadsfracties en de verkregen reacties van de inwoners. Ook is de beantwoording van de gestelde vragen aan het COA, de Zorgboog en de Provincie hierbij betrokken.

Het college is bereid met het COA de vervolggesprekken aan te gaan om te komen tot een bestuursovereenkomst en aanvullende werkafspraken voor de realisatie van noodopvang in units voor maximaal 150 asielzoekers op een beperkt deel van het terrein van de Zorgboog in Bakel voor twee jaar. Deze conceptreactie van het college wordt nu eerst voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad houdt hierover op dinsdag 22 november 2022 een hoorzitting waarin inwoners de mogelijkheid wordt geboden om in te spreken. Begin december 2022 zal de gemeenteraad hierover een besluit nemen. De conceptreactie van het college en alle overige informatie hierover is te vinden op de pagina over het verzoek van het COA.

Bijwonen openbare hoorzitting

Op dinsdag 22 november houdt de gemeenteraad een openbare hoorzitting over dit onderwerp van 19.30-23.00 uur. Als u de hoorzitting wilt bijwonen, dan kunt u zich hiervoor aanmelden tot 21 november via griffie@gemert-bakel.nl.

De hoorzitting is ook live te volgen via Youtube op het kanaal van Omroep Centraal.

 

Reactieformulier

Heeft u een idee, verzoek of opmerking voor ons?