Stand van zaken verzoek COA voor asielopvang

Bericht van de gemeente Gemert-Bakel

Zoals u weet heeft het COA de gemeente verzocht om driehonderd asielzoekers op te gaan vangen in Bakel. Tijdens de inloopavond op 11 oktober in Bakel hebben we veel vragen van inwoners ontvangen. Daarnaast ontving de gemeente diverse mails en brieven over het verzoek. Ook de gemeenteraad heeft per politieke partij wensen en bedenkingen ingediend.

De vragen over de asielopvang zijn in beeld. Nu vraagt de gemeente het COA en andere partijen om deze vragen te beantwoorden. Bij het bekendmaken van het verzoek heeft de gemeente aangegeven actief op te halen wat er leeft en te kiezen voor open communicatie. Het overzicht van alle vragen en de correspondentie naar de betrokken partijen zijn te vinden op de speciale webpagina: www.gemert-bakel.nl/verzoek-coa-opvang. Daar plaatsen we ook de wensen en bedenkingen van elke politieke partij. Zodra er meer duidelijk is over het vervolg maken we dat bekend.

 

Hoogachtend,

 

Michiel van Veen

Burgemeester Gemert-Bakel

Reactieformulier

Heeft u een idee, verzoek of opmerking voor ons?