Bij ons in Millus gebeurt dat echt niet!

Bij ons in Millus gebeurt dat echt niet!

Of toch wel??

Bij het ouder worden neemt je kwetsbaarheid toe. Dat is een gegeven en niet iets om je voor te schamen.

Het kan heel klein beginnen, je vertrouwt het niet… Vaak zoek je de schuld bij jezelf.

“Ik had niet zo dom moeten zijn” of “ik had me moeten verweren”

Erover praten, hulp zoeken…. dat kan zeker helpen, maar hoe en waar?

Kortom, stof genoeg om er een middag aan te wijden!

Over dit lastige onderwerp ‘de kwetsbare oudere’ wordt op dinsdag 14 juni een themamiddag gehouden in de Schans in Milheeze, verzorgd door de Wilde Kastanje.

Aanvang 13.30 uur; ontvangst vanaf 13.15 uur.

Deze middag wordt georganiseerd door de KBO Milheeze i.s.m. Werkgroep Zorg en Welzijn. Financieel is dit mogelijk gemaakt door KBO Kring Gemert-Bakel, gemeente Gemert-Bakel en Stichting Steun Welzijnszorg.

Het doel van deze middag zal zijn op een laagdrempelige manier het bewustzijn onder ouderen te vergroten rondom het niet eerlijk/veilig behandeld kunnen worden op financieel, lichamelijk en/of geestelijk gebied.

We hopen ouderen te motiveren over dit onderwerp te (gaan) praten, zodat dit zo nodig kan stoppen en eventuele eenzaamheid afneemt.

Voor ons is het belangrijk te weten hoeveel mensen deze middag aanwezig willen zijn. Dit ook om de juiste ruimte te kunnen regelen.

Daarom willen we vragen door te geven of je alleen of samen komt.

Opgavestrook 14 juni 2022, 13.30 uur in de Schans: ‘de kwetsbare oudere’

Graag inleveren voor 7 juni 2022 bij Wim Loos, Lankveld 15 te Milheeze of bij De Schans aan Simonisplein.

Naam:

Aantal personen:

Telefoonnummer:

Reactieformulier

Heeft u een idee, verzoek of opmerking voor ons?