Bijeenkomst Klankbordgroep Centrumplan Milheeze

In maart en april hebben 2 bijeenkomsten plaatsgevonden met de klankbordgroep Centrumplan Milheeze. 

De opdracht van de klankbordgroep is adviserend te zijn naar de planontwikkelaars en architecten die zijn aangetrokken door de gemeente om te komen tot een masterplan voor de ontwikkeling van een aantrekkelijk en passend centrum in Milheeze. 

 

Tijdens de bijeenkomst in maart stond het ambitiedocument centraal. Het ambitiedocument bevat het programma van eisen wat een samenvoeging is van de eisen uit de haalbaarheidsstudie (juni 2021) en de eisen van de gemeente (vakspecialisten, beleid en wetgeving). De klankbordgroep heeft een toevoeging gedaan van thema’s die volgens hen belangrijk zijn om rekening mee te houden. Die zijn vervolgens opgenomen in het ambitie document. Een belangrijk thema was behoud en plaats voor ‘groen’ in het centrum. 

 

Dat was dan ook het thema wat in de bijeenkomst van april centraal stond. De (landschap)architecten presenteerden een schetsontwerp met ook weer andere elementen van bebouwing. In deze schets waren adviezen vanuit de klankbordgroep weer wat meer duidelijk. We komen elke keer een stap dichterbij een ontwerp voor een nieuw centrum.
 

Tijdens de openbare vergadering van het Dorpsoverleg op 9 mei wordt een presentatie gegeven over de stand van zaken van het Masterplan, het betrekken en ophalen van ideeën bij dorpsbewoners en de planning. 

 

Graag tot dan. 

Reactieformulier

Heeft u een idee, verzoek of opmerking voor ons?