Bijeenkomst omgevingsvisie

Op verzoek van de gemeente, in verband met de nieuwe omgevingswet, is het Dorpsoverleg samen met een vertegenwoordiging uit het dorp gestart met het ophalen van informatie om invulling te geven aan de omgevingsvisie.

Middels een omgevingsvisie willen we komen tot een beeld / plan hoe Milheeze er over 20 tot 25 jaar uit zou moeten komen zien. Hoe kijkt de Milheezer bevolking daar tegenaan. Door de gemeente zijn 8 speerpunten aangegeven waar we over moeten nadenken. In een bijeenkomst met een twintig tal inwoners van jong tot oud hebben we gebrainstormd en per speerpunt informatie opgehaald.

Onder begeleiding van John van den Boomen hebben we op deze avond veel input verzameld. Het was een erg waardevolle en gezellige avond.

De input van deze avond zal worden uitgewerkt tot een plan wat aangeboden wordt aan het college van B&W. De Kastanjelaar is eerder al bezocht en met 10 leerlingen zijn de 8 speerpunten doorgenomen, waarbij ook zij hun invulling konden geven. Hier ontstonden ook mooie dingen. Een genot om te zien hoe ook deze leeftijdsgroep enorm betrokken is bij alles wat er in ons dorp Millus gebeurt.

Alvorens we het plan definitief maken zal er aan alle inwoners nog een bijdrage worden gevraagd zodat iedereen zijn / haar input kan geven. De vorm waarin wordt momenteel nog uitgewerkt. Middels de sociale media word je op de hoogte gehouden.

Reactieformulier

Heeft u een idee, verzoek of opmerking voor ons?