UPDATE het Centrum Plan Milheeze

Veel inwoners hebben het artikel in het Eindhovens Dagblad gelezen over de plannen voor het centrum in Milheeze.

Het artikel beschrijft o.a. heel concrete woningbouw-en supermarkt plannen in de pastorietuin. U kunt zich voorstellen dat menigeen en met name de klankbordgroep leden van het Centrum Plan Milheeze onaangenaam verrast waren. Mede omdat zij vanaf het najaar 2021 betrokken zijn als adviesorgaan voor de toekomstige plannen voor het centrum.

Er is direct contact gelegd met de gemeente en de klankbordgroep is uitgenodigd voor een spoedbijeenkomst door wethouder mw. van Zeeland. Ook de directeur (dhr. H. Vedder) van Goed Wonen was aanwezig als ook de projectleider CPM vanuit de gemeente (W. Berkers).

In die bijeenkomst is toegelicht door de wethouder en de directeur van Goed Wonen dat de informatie die gegeven is door hen beiden aan de journalist niet bedoeld is geweest om te spreken van definitieve plannen en invulling van het plan. Beide bestuurders geven aan dat zij de samenwerking met Milheezer bevolking in dit project juist erg prettig en voortvarend vinden verlopen.

Er is tijdens de bijeenkomst over en weer goed met elkaar gesproken met als resultaat dat de lucht geklaard was aan het einde van de bijeenkomst. Binnenkort wordt een persbericht geplaatst door de gemeente en Goed Wonen waarin zij nogmaals uitleg geven over de ontstane situatie.
Dat bericht wordt hier ook gedeeld.

 

Op 10 maart a.s. is er weer een bijeenkomst van de klankbordgroep met de uitvoerend architect en planbureau. Tijdens die bijeenkomst wordt het programma van eisen wat op dit moment binnen de gemeente wordt geschreven, nader toegelicht en in schetsen gevisualiseerd.

Het programma van eisen is niet nieuw voor ons. Deels is dat ontstaan in 2021 tijdens de eerste fase van het project. De input voor het programma van eisen komt uit de enquête van december 2020 en is nader uitgewerkt in de haalbaarheidsstudie van juni 2021. Die input met de input van de gemeente vormt het uiteindelijke programma van eisen.

Reactieformulier

Heeft u een idee, verzoek of opmerking voor ons?