Werkgroep leden speelvoorzieningen

Sanne Kortooms (aanspreekpunt speelveld Akkerweg)
Joey van Waaijenburg (aanspreekpunt speelveld Groenendaal)
Kevin Peeters (aanspreekpunt speelveld Bergakker)
Twan Egelmeers (aanspreekpunt speelveld Bergakker)
Bart Koenen (initiatiefnemer speelvoorziening nabij Egelmeer)

Activiteiten afgelopen jaar: Burendag benut als onderhoud dag in combinatie met activiteit voor de buurt. Volgend jaar meer initiatieven bij de speelvelden.

Komend jaar staat in het teken van:

  1. Veiligheid: rondgang met gemeente bij de speelvelden. Er komen onderzoeken om te zien welke maatregelen het meest effectief kunnen zijn. Snelheid en toegang tot de velden zijn de belangrijkste thema’s
  2. Zanderige ondergrond: rondgang staat gepland door de gemeente waarbij wordt bezien welke oplossingen geboden kunnen worden.

Met dank aan de werkgroep die zeer gemotiveerd is om de speelvelden in een goede en veilige staat te houden.

Reactieformulier

Heeft u een idee, verzoek of opmerking voor ons?