Openbare Vergadering 30 September 2021

Beste inwoners van Milheeze,

Na een lange periode met maatregelen waardoor we elkaar minder konden ontmoeten, is de tijd aangebroken om elkaar weer live te zien en te spreken.

Wij nodigen u dan ook van harte uit op de openbare vergadering van het Dorpsoverleg Milheeze. Deze vindt plaats op 30 september a.s. We verwelkomen u graag in de Schans waar de vergadering om 20.00 aanvangt. Bij binnenkomst wordt gecontroleerd op coronatoegangsbewijs conform de regels van het RIVM.

Onder het genot van een kop koffie of thee met wat lekkers ter ere van het 25-jarig bestaan van het Dorpsoverleg Milheeze, praten we u graag bij over de volgende punten:

  • Centrum plan Milheeze; stand van zaken.
  • Woningbouw de Berken; stand van zaken.
  • Terugkoppeling zomertoer Gemert-Bakel (Patrick de Wit namens de Gemeente Gemert-Bakel).
  • Presentatie Beweegtuin: De werkgroep Zorg en Welzijn is bezig om een beweegtuin te realiseren. Deze beweegtuin komt te liggen op het grasveld achter Kerkeind 40 (wooncomplex de Berken). Dit is afgestemd met de gemeente. Het komt aan de rechterzijde (vanuit Kerkeind gezien) te liggen. Zoals de plannen nu zijn omvat de beweegtuin een 5-tal (beweeg) toestellen die door iedereen gebruikt kunnen worden. Om e.e.a. te realiseren zijn diverse subsidiefondsen aangeschreven. Het Coöperatiefonds van Rabobank Helmond Peel Noord heeft al een bepaald bedrag toegezegd.
  • Aanleg honden uitrenterrein. Op initiatief van inwoners is het voorstel vanuit de gemeente om (bij voldoende draagvlak) dit uitrenterrein te realiseren op het grasveld tussen Meijlakker 5 en 13, zie hieronder rode vierkant.

Graag tot 30 september.

Hartelijke groet,

Bestuur Dorpsoverleg Milheeze

Reactieformulier

Heeft u een idee, verzoek of opmerking voor ons?