Reacties Informatieavond Centrumplan Milheeze 19 mei 2021

Gedurende de online informatieavond zijn reacties opgevraagd van het online aanwezige publiek. Per onderzoeksmodel kon het publiek een korte reactie geven op de onderstaande drie vragen:

  1. Hoe zou u dit plan in het kort omschrijven?
  2. Wat is volgens u het sterkste onderdeel van dit model?
  3. Wat is volgens u het zwakste onderdeel van dit model?

Tot slot kon men per model aangeven in hoeverre het plan past binnen het nieuwe centrum.

Reacties

Deze reacties zijn verzameld en middels onderstaande link te downloaden.

U heeft nog altijd de mogelijkheid om aanvullende feedback/suggesties te leveren op de onderzoeksmodellen door een mail te sturen naar centrumplan@dorpsoverlegmilheeze.nl.

Reactieformulier

Heeft u een idee, verzoek of opmerking voor ons?