Artikel ED: Besluit over vliegen vanaf basis De Peel valt op zijn vroegst eind 2024

Onderstaand artikel uit het ED over de reactivering van vliegbasis De Peel:
Link artikel: https://www.ed.nl/de-peel/besluit-over-vliegen-vanaf-basis-de-peel-valt-op-zijn-vroegst-eind-2024

Het wordt pas veel later duidelijk of er weer gevlogen gaat worden vanaf Vliegbasis De Peel in Vredepeel.

Het definitieve besluit van het ministerie van Defensie wordt op z’n vroegst pas in november 2024 genomen. Dat is bekendgemaakt in de Commissie Overleg Veiligheid en Milieu (COVM), met daarin vertegenwoordigers van omliggende gemeenten en bewonersorganisaties.

Stikstof

Belangrijkste oorzaak voor de extra tijd is het grote aantal zienswijzen dat tegen het Defensieplan is ingediend. Daarnaast moet uitgebreid en exact in kaart worden gebracht wat de gevolgen zijn van vliegbewegingen vanaf De Peel voor de stikstofuitstoot op en rond de vliegbasis.

De bekendmaking van de plannen om De Peel weer in gebruik te nemen door er nieuwe F-35’s te stationeren, heeft er voor gezorgd dat er bij Defensie zo’n vijfhonderd bezwaren of bedenkingen zijn neergelegd. ,,Er zijn daarin zeer veel vragen gesteld en de beantwoording daarvan vergt meer tijd dan voorzien”, zegt Niels Vredegoor, woordvoerder van de commandant van de Luchtstrijdkrachten binnen Defensie.

 

Reactieformulier

Heeft u een idee, verzoek of opmerking voor ons?