UPDATE: COVID-19 geconstateerd op nertsenbedrijf

Update COVID-19 bij dieren

Update vanuit de gemeente Gemert-Bakel op 15 mei 2020.

Wij zijn door minister Schouten geïnformeerd over de risico-inventarisatie die het RIVM heeft gemaakt op basis van de tot nu toe bekende resultaten van de lucht- en stofmonsters rondom de eerste twee besmette nertsenbedrijven. Op basis van deze risicobeoordeling hebben de ministers van LNV en VWS opnieuw gekeken naar het advies niet te wandelen of fietsen in een 400 meter zone rondom een besmet nertsenbedrijf. Zij hebben besloten dat dit advies kan komen te vervallen.

Dat betekent dat burgemeester Van Veen de afsluiting van de openbare weg voor (brom-)fietsers en voetgangers in de zone van 400 meter rond de besmette bedrijven in Milheeze en De Mortel per direct opheft. Wel adviseert het RIVM om de situatie op de bedrijven verder te monitoren en nader onderzoek te doen. Het onderzoek bij en rond de twee besmette nertsenbedrijven wordt de komende weken voortgezet.

De buurtbewoners ontvangen opnieuw een informatiebrief.  Daarnaast verwijdert onze buitendienst vandaag de bebording.

Bijgevoegd een aantal documenten voor aanvullende informatie:

Oorspronkelijk bericht

Het oorspronkelijke bericht betreft COVID-19 bij een nertsenbedrijf in Milheeze op 26 april 2020.

Het Dorpsoververleg is door burgemeester Van Veen van de Gemeente Gemert-Bakel op de hoogte gebracht van de plaatselijke ontwikkelingen rond het Corona-virus. De voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen worden op zorgvuldige en adequate wijze door de hiervoor aangewezen organisaties uitgevoerd. Dit heeft ongetwijfeld een behoorlijke impact op de direct belanghebbenden en de omgeving. Hou je aan de overheidsmaatregelen, bewaar de 1,5 mtr afstand en loop vooral geen onnodig risico. Voor eventuele vragen of advies verwijzen wij naar de verantwoordelijk bevoegde van de Gemeente Gemert-Bakel.

Blijf gezond!

Statement burgemeester Michiel van Veen

ÔÇťMinister Schouten van LNV heeft ons ge├»nformeerd over de besmetting van dieren op een nertsenboerderij in onze gemeente. Als burgemeester heb ik in eerste instantie zorg voor de┬ágezondheid van de inwoners van mijn gemeente, in dit geval speciaal de inwoners van Milheeze en de directe omgeving. Uiteraard leef ik ook mee met de getroffen ondernemer. De familie is, net als ik, erg geschrokken. We hebben nauw contact met de ondernemer.

Volgens het RIVM vormen de nertsenbedrijven op basis van de huidige kennis over COVID-19 geen risico voor verdere verspreiding onder mensen. Op advies van het RIVM heb ik uit voorzorg besloten om de weg in een straal van 400 meter rondom het bedrijf af te sluiten voor voetgangers en (brom-) fietsers. Nu is het wachten op de resultaten van het onderzoek op de lucht- en stofmonsters, dat de minister heeft ingesteld.ÔÇŁ

Actueel nieuws coronavirus Gemeente Gemert-Bakel

Voor meer informatie rondom de ontwikkelingen omtrent het coronavirus binnen onze gemeente verwijzen u door naar de website van de gemeente: https://www.gemert-bakel.nl/meest-gevraagd/coronavirus

 

Reactieformulier

Heeft u een idee, verzoek of opmerking voor ons?