Bestrijding processie rups

Bericht vanuit de gemeente:

De gemeente is gestart met de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups in onze gemeente. De eikenbomen binnen de bebouwde kom en die buiten de bebouwde kom aan de doorgaande wegen worden preventief behandeld met een biologische bestrijdingsmiddel.

De gemeente wil daarnaast de rups aanpakken door middel van natuurlijke bestrijding. Hiervoor wordt de leefomgeving van de natuurlijke vijanden van de rups verbeterd en vergroot. Dit kan door verschillende manieren:

  • aanleggen van bloemrijke bermen/percelen
  • het plaatsen van nestkasten
  • het “vergroenen” van stenige omgeving door aanplant van struiken

Natuurlijk kunt u zelf ook vergelijkbare acties ondernemen op uw eigen terrein; denk aan de nestkasten, een plant op de plaats van een stoeptegel, of in je tuin bloemrijke borders planten.

Mocht u hier vragen over hebben dan kunt u op www.gemert-bakel.nl het nieuws in de gaten houden en vanaf medio mei zal hier een Q&A geplaatst worden over de eiken processierups. Ziet u ergens een probleem ontstaan meldt u dan tijdig bij de gemeente zodat dit probleem snel aangepakt kan worden.

Reactieformulier

Heeft u een idee, verzoek of opmerking voor ons?