Stichting Bouwschouders voor non-profit instellingen

Stichting Bouwschouders

Stichting Bouwschouders ondersteunt non-profit instellingen bij het invullen en realiseren van bouw-wensen die zonder extra (professionele) hulp niet van de grond zouden komen.
Binnen het netwerk van de Bouwschouders in de bouw- en vastgoedwereld wordt gezocht naar mogelijkheden om materialen en arbeid voor projecten beschikbaar te krijgen.

Deze materialen en arbeid worden geleverd door onze ‘Bouwmaten‘: Zij stellen middelen en mensen ter beschikking voor uw project vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid, ook wel ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen‘ genoemd.

Stichting Bouwschouders heeft binnen projecten alleen een intermediaire functie en brengt vraag en aanbod bij elkaar. Van verdere inmenging in eventuele discussies en/of verdere gevolgen van de samenwerking tussen Bouwmaten en aanvragende partijen is geen sprake. Ondersteuning door stichting Bouwschouders is uitsluitend beschikbaar voor non-profit organisaties / stichtingen en is gratis, mits aan al onze toetsingsvoorwaarden wordt voldaan.

Een aanvraag kan via de website www.bouwschouders.nl worden gedaan. De aanvraag moet compleet zijn en (minstens) de volgende informatie / bijlagen bevatten:

  1. Kopie van de inschrijving van uw organisatie bij de Kamer van Koophandel
  2. Stichtingsakte/verenigingsakte en statuten van uw organisatie
  3. Projectomschrijving met daarin gedetailleerd:
    • a. De locatie
    • b. Een beschrijving van de werkzaamheden
    • c. Een financieel overzicht met de budgetten die u zelf inzet, de mensen / vrijwilligersuren die u zelf inzet, en met een overzicht van de materialen, kosten of inzet die u vraagt aan de Bouwschouders.

Alleen volledige en concrete aanvragen worden door stichting Bouwschouders in behandeling genomen.
Meer informatie en/of een aanvraag indienen? Kijk dan op www.bouwschouders.nl.

 

Reactieformulier

Heeft u een idee, verzoek of opmerking voor ons?