Uitbreiding Dorpsagenda

Uitbreiding van de Dorpsagenda Milheeze.

Veel verenigingen en organisaties maken gebruik van de mogelijkheid hun activiteiten bekend te maken op de Dorpsagenda van Milheeze.

Uit de vele positieve reacties hebben we vastgesteld dat deze duidelijk in een behoefte voorziet.

Eveneens blijkt dat onze inwoners de agenda ook graag zouden raadplegen voor publiek toegankelijke activiteiten welke niet (altijd) door een vereniging wordt georganiseerd.

Vanaf 1 januari 2018 start het Dorpsoverleg met een proef om de agenda ook voor eerder genoemde activiteiten mogelijk te maken.

De bedrijven of organisatoren die hier belangstelling voor hebben kunnen via de website van het dorpsoverleg (www.dorpsoverlegmilheeze.nl) een publicatiecode aanvragen.

Reactieformulier

Heeft u een idee, verzoek of opmerking voor ons?