Dorpsagenda gelanceerd!

agenda1

 

DE DORPSAGENDA

Voor alle verenigingen, stichtingen, organisaties uit Milheeze bestaat de mogelijkheid om hun agenda- activiteiten op de dorpsagenda te plaatsen. Op aanvraag ontvangt de desbetreffende organisatie een passwordcode kan daarmee toegang krijgen tot de site om direct haar agenda nieuws te plaatsen. Eveneens wordt gevraagd het logo of embleem van de verenigings- of organisatie te plaatsen.

Men ontvangt tevens een kleurcode voor een klein stukje extra identiteit en herkenbaarheid zodat de agenda prettiger leesbaar blijft en de diversiteit aan activiteiten zichtbaar is. Vervolgens kan men op de gewenste datum en tijd de hoofdactiviteit en de locatie vermelden. In een afzonderlijk stuk kan men een meer uitgebreide toelichting of uitleg geven. Men kan eveneens een poster of flyer erbij plaatsen.

De aanvullende voorwaarden voor plaatsing staan op de inlogpagina.

 

PUBLICATIE

De geplaatste activiteit wordt direct onder eigen verantwoordelijkheid van de betreffende organisatie, zonder tussenkomst van de beheerder/eigenaar rechtstreeks in de agenda geplaatst. De agendasite is voor iedereen zichtbaar op:  http://agenda.dorpsoverlegmilheeze.nl

Tevens wordt de dag voorafgaande aan de activiteit deze automatisch geplaatst op Facebook. Onder vermelding van de activiteit wordt de ingevoegde poster/flyer geplaatst. Is die niet geplaatst dan komt daar het verenigingsembleem of die van het dorpsoverleg Milheeze te staan.

 

agenda2

MAANDELIJKSE UPDATE PER E-MAIL

Iedereen die dit wil kan geheel automatisch maandelijks een update ontvangen van de dorpsagenda. Door het (volledig vertrouwd) achterlaten van je e-mailadres ontvangt u elke 21e van de maand een duidelijk overzicht van alle door de verenigingen en organisaties ingevulde activiteiten. Op twee afwisselende ondergronden weergegeven, in heldere kolommen van datum/tijd hoofdactiviteit en met de uitgebreide toelichting van de desbetreffende vereniging. Wanneer u ze print een eenvoudig, handig en duidelijk overzicht voor op het prikbord.

Om direct naar de dorpsagenda te gaan

http://agenda.dorpsoverlegmilheeze.nl

Reactieformulier

Heeft u een idee, verzoek of opmerking voor ons?