Beekherstelproject Esperloop van start

Op 23 februari wordt gestart met het beekherstel van de Esperloop bij het Geneneind in Bakel. Na een maand moet er een licht kronkelende waterloop met brede oevers liggen, die gevoed wordt met lokaal opborrelend wijstwater. De gemeente Gemert-Bakel voert de werkzaamheden samen met waterschap Aa en Maas uit onder de vlag van het Integraal Gebiedsprogramma Bakel-Milheeze.

Met de herinrichting van dit deel krijgt de Esperloop zijn natuurlijke functie terug. Zo wordt onder meer het brongebied Geneneind op de Esperloop aangesloten, krijgt de loop flauwe oevers en een lichte meandering en worden er maatregelen voor wijstherstel genomen. Dat is een impuls voor de waterhuishouding en de natuur. Door de aanleg van de ecologische verbindingszone ontstaat er voor dieren een migratieroute tussen de Stippelberg en de Grotelsche Heide. Het deeltracé van de Esperloop bij Geneneind is 1,3 kilometer lang en is aan de oostzijde begrensd door Ven en loopt door tot aan het KPJ-terrein aan het Geneneind.

Door het Integraal Gebiedsprogramma Bakel-Milheeze heeft het gebied tussen natuurgebied De Stippelberg en de kernen Bakel en Milheeze deels een nieuwe functie gekregen. Onderdeel hiervan is dat langs de Esperloop tussen Bakel en Milheeze een ecologische verbindingszone komt. Ook worden nabij de kern van Milheeze geleidelijk agrarische bedrijven in bijzondere woonvormen omgezet. Hierdoor verbetert het leefklimaat. Het project beekherstel kan onder meer door een subsidie vanuit de Europese Unie plaatsvinden.

Bron: Gemeente Gemert-Bakel, 18/02/2015

Reactieformulier

Heeft u een idee, verzoek of opmerking voor ons?