Omgevingsonderzoek heropening De Peel online

Beste buur,

Van 24 november tot 24 december 2021 heeft Anne Berendrecht, stagiair bij de Koninklijke Luchtmacht vanuit de Universiteit van Amsterdam, een onderzoek uitgevoerd onder de omwonenden van De Peel. Deelnemers aan het onderzoek heeft zij geworven via dorpsraden en de omringende gemeenten van De Peel. Ook in de burenmailing van 8 december is er aandacht geweest voor deelname aan het onderzoek.De basis voor het onderzoek van Anne was het onderzoek dat Defensie een jaar daarvoor had laten uitvoeren door Kantar. Doel van het onderzoek was een beeld te krijgen hoe omwonenden aankijken tegen de mogelijke heropening van de vliegbasis De Peel. En wat hun motivatie is zich hierover wel of niet uit te spreken.

Met de deelname van circa 1.000 omwonenden hebben we een representatief beeld gekregen van hun verwachtingen en van de zorgen en bezwaren die er zijn.Defensie gebruikt de conclusies uit het onderzoek om de  informatieverstrekking en communicatie te optimaliseren, zodat ook deze bijdragen aan een goede relatie met haar omgeving.

Wij willen iedereen die heeft deelgenomen hartelijk bedanken!

Het onderzoeksrapport kunt u vinden op onze website:https://www.defensie.nl/onderwerpen/luchthavenbesluiten/downloads/rapporten/2022/04/20/omgevingsonderzoek-de-peel

Tot slot

Ook de onderzoeksresultaten laten zien dat het voornemen de basis te heropenen tot zorgen leidt in de omgeving. Dat begrijpen wij en wij hebben daar blijvend aandacht voor. Heeft u opmerkingen of vragen over het onderzoek, of wilt u ons iets laten weten? Maakt u dan gebruik van het contactformulier:

https://www.defensie.nl/onderwerpen/luchthavenbesluiten/luchthavenbesluit-de-peel/contact

Met vriendelijke groet,Sectie Communicatie

Reactieformulier

Heeft u een idee, verzoek of opmerking voor ons?