Reactienota Vliegbasis de Peel

We hebben van Defensie vernomen dat de Reactienota op de zienswijzen klaar is. De reactienota is te downloaden via
https://www.defensie.nl/onderwerpen/luchthavenbesluiten/downloads/publicaties/2021/12/13/reactienota-luchthavenbestluit-de-peel
Deze zienswijzen en de reactie van Defensie hierop zijn opgenomen in de Reactienota. Hierin staat dus wat Defensie met de voorstellen en suggesties gaat doen en wordt duidelijk welke gevolgen de zienswijzen hebben voor de uitvoering van de milieueffectenrapportage (MER).
Defensie organiseert op 19 en 24 januari 2022 online bijeenkomsten voor omwonenden en geïnteresseerden om de nota toe te lichten. Vanwege de huidig geldende COVID-richtlijnen kunnen wij deze bijeenkomsten tot onze spijt niet fysiek laten plaatsvinden. Meer informatie over deze bijeenkomsten wordt tijdig bekendgemaakt.
Heeft u zelf een zienswijze ingediend? Dan zou u voor het eind van 2021 de Reactienota opgestuurd hebben gekregen door Defensie.

Reactieformulier

Heeft u een idee, verzoek of opmerking voor ons?