AVG/Privacyverklaring

In mei 2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht geworden, dit heeft ook gevolgen voor het Dorpsoverleg Milheeze.

Wij willen je graag duidelijk en transparant informeren over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door het Dorpsoverleg Milheeze. De verwerkingsverantwoordelijke, Dorpsoverleg Milheeze, zorgt altijd voor de waarborging van de privacy rechten van wie ze de persoonsgegevens beheert. Als verwerkingsverantwoordelijke gaat Dorpsoverleg Milheeze vertrouwelijk om met de verzamelde persoonsgegevens en houdt zij zich aan de eisen die de huidige wetgeving daaraan stelt.

Wat zijn persoonsgegevens?
Dit zijn gegevens die iets over jou zeggen, bijvoorbeeld je naam, adres, en leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens, bijvoorbeeld je adres of e-mailadres en ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer andere die je persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens. Dorpsoverleg Milheeze verzamelt slechts gegevens van personen die zijn geabonneerd op de dorpsagenda en van personen die als een vereniging toegang hebben tot de dorpsagenda.

Van wie verwerkt het Dorpsoverleg Milheeze persoonsgegevens?
Het Dorpsoverleg Milheeze verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie zij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn gegevens van:

  • Mensen die zijn geabonneerd op de maandupdate van de dorpsagenda.
  • Mensen die aan een vereniging verbonden zijn en die toegang hebben tot de dorpsagenda om namens een vereniging evenementen vast te leggen.
  • Mensen die op foto’s in artikelen op de website staan of in posters van evenementen die op de agenda gepubliceerd worden.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?
Het bestuur van het Dorpsoverleg Milheeze is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in artikelen die op de website gepubliceerd worden.

Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen verwerking van persoonsgegevens in de evenementen die door hen worden gepubliceerd.

Waarvoor verwerkt het Dorpsoverleg Milheeze persoonsgegevens?
Als je abonnee bent op de maandupdate van de dorpsagenda hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van deze gegevens kunnen we je op de juiste wijze de maandupdate via de mail verstrekken. Wij gebruiken je voor- en achternaam en je emailadres hiervoor.

Als beheerder van een vereniging op de dorpsagenda hebben we een aanspreekpunt nodig om bijvoorbeeld contact met je te onderhouden en je te informeren over zaken.

De verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun eigen evenementen. Afhankelijk van het evenement kan bijvoorbeeld een poster gepubliceerd worden waarin mensen getoond worden.

Verwerkt het Dorpsoverleg Milheeze ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Nee, er worden geen bijzondere persoonsgegevens opgeslagen.

Hoe gaat Dorpsoverleg Milheeze met mijn persoonsgegevens om?
Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?
Als abonnee kun je uiteraard zelf bij je persoonsgegevens. Door in de maandupdate te klikken op “je gegevens bewerken” kun je alle gegevens met betrekking tot jouw terug vinden en bewerken.

Als beheerder van een vereniging op de dorpsagenda kun je je gegevens inzien door in te loggen op de website. Hier kun je alle gegevens met betrekking tot jouw terug vinden en bewerken.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?
Gegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is het Dorpsoverleg Milheeze gebonden aan de geldende wet- en regelgeving.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door het Dorpsoverleg Milheeze kun je terecht bij het secretariaat van het Dorpsoverleg Milheeze. Contact opnemen met het secretariaat kan via secretariaat@dorpsoverlegmilheeze.nl.

Mogelijkheid tot OPT OUT
OPT OUT is een regeling waarbij een persoon nadrukkelijk moet verklaren niet gebruik te willen maken van bepaalde diensten. Indien hij/zij dat niet doet neemt hij een dienst automatisch af.

Als je abonnee bent van de maandagenda dan ontvang je iedere maand de maandagenda. Je hebt de mogelijkheid om je hiervoor af te melden.

Wijzigen privacy beleid
Het Dorpsoverleg Milheeze behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om de privacy verklaring van het Dorpsoverleg Milheeze regelmatig te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent. Je kunt de privacyverklaring raadplegen via www.dorpsoverlegmilheeze.nl/

 

Reactieformulier

Heeft u een idee, verzoek of opmerking voor ons?