Wijkfoto 2017 Kerndorpen

De wijkfoto geeft op bepaalde thema’s een beeld van hoe je dorp of wijk er nu voor staat. Het is een momentopname.

Inzien wijkfoto:

De gemeente Gemert-Bakel bestaat uit 7 kernen. Elke kern heeft zijn eigen specifieke kenmerken die de kernen een eigen karakter geven. Kennis en inzicht over feitelijke gegevens maakt het voor iedereen mogelijk om passende en op maat gesneden oplossingen te bieden die bijdragen aan de gewenste leefbaarheid in een dorp of buurt.

De wijkfoto wordt ieder jaar geactualiseerd. Zo kunnen we na verloop van tijd zien hoe jullie dorp of wijk zich ontwikkelt. Als gemeente kunnen we daar ons beleid op afstemmen. En ook andere partners in het realiseren van leefbaarheidsdoelen kunnen hun activiteiten op de wijkfoto afstemmen.

Zoals je ziet is deze wijkfoto gevuld met demografische en sociale gegevens. Er zijn keuzes gemaakt in gegevens die verspreid al beschikbaar zijn en lokaal vertaald konden worden.

Reactieformulier

Heeft u een idee, verzoek of opmerking voor ons?