Zonnedak Van Kessel Olie Milheeze is een GO

Donderdag avond 14 december vond een informatieavond plaats over de op te richten coöperatie Zonnedak Van Kessel Olie Milheeze. Er waren ongeveer 80 personen aanwezig.  Beduidend meer dan vooraf werd verwacht en dus moesten er stoelen worden bij gezet.

Na het welkom door de voorzitter van het Dorpsoverleg dat het initiatief hiervoor heeft genomen, volgde een presentatie door Stef van den Bosch over duurzaamheid, het te behalen  effect voor Milheeze en een introductie van het project. Waarna Jan Geerts, directeur NL-energiecollectief, de details van het project uitlegde. Op vragen werd uitvoerig en deskundig toegelicht zodat voorafgaand aan de pauze de brochures en  inschrijfformulieren konden worden uitgedeeld.

De na de pauze geplande uitleg over de vervolgstappen en de mogelijkheid tot deelname kon vanwege de vele spontane inschrijvingen heel snel beperkt blijven tot de aankondiging van de tweede bijeenkomst. Deze is gepland in de derde week van januari. Dan op basis van het ingeleverde deelnameformulier en dus de uitnodiging voor toekomstige leden van de op te richten coöperatie!

Zoals tijdens de avond is toegelicht zijn de inschrijvingen op ontvangst geregistreerd. In geval van overschrijding van het aantal beschikbare zonnepanelen wordt een reservebestand opgebouwd.  Die aanmeldingen kunnen helpen bij het in kaart brengen van de interesse voor een tweede project.

Een heel geslaagde avond waarbij de eerste stap gezet is in het energie neutraal maken van Milheeze!

 

 

Reactieformulier

Heeft u een idee, verzoek of opmerking voor ons?