Rabobank ClubSupport

Rabobank ClubSupport

Rabobank Peel Noord
Samen bereik je meer dan alleen. Met de Rabo ClubSupport en het Coƶperatiefonds draagt Rabobank Helmond Peel Noord bij aan het mooier, sterker en leefbaarder maken van Helmond, Gemert-Bakel en Laarbeek.

Rabo ClubSupport: samen vieren we de winst!
Met de Rabo ClubSupport steunt Rabobank Helmond Peel Noord het rijke verenigingsleven in de regio. Hiervoor stellen zij een deel van onze winst beschikbaar. Zodat verenigingen en stichtingen kunnen blijven doen wat ze nu al doen. Onze regio, buurt voor buurt, beter maken. De leden van onze bank bepalen hoe dit geld verdeeld wordt. In september 2020 kunnen clubs die voldoen aan de voorwaarden zich hiervoor aanmelden. Meer informatie volgt te zijner tijd via deze website.

Coƶperatiefonds: de regio versterken
Rabobank Helmond Peel Noord steunt projecten die de economie, cultuur & maatschappij in de regio versterken. Heeft jouw vereniging of stichting een mooi project of idee? Stuur dan een aanvraag in. In de aanvullende voorwaarden lees je waar de aanvraag aan moet voldoen.

Besluitvorming

De ledenraad van Helmond Peel Noord is zeer nauw betrokken bij het Coƶperatiefonds. Een commissie van elf ledenraadsleden beoordeelt vier keer per jaar of initiatieven een bijdrage uit het fonds krijgen. De commissie maakt een eigen afweging op basis van de criteria van het fonds, het beschikbare budget en inhoud van andere aanvragen.

De commissie neemt alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren mƩt begroting en dekkingsplan in behandeling.

In 2020 behandelt de commissie de aanvragen op:

 • Maandag, 16 maart
 • Donderdag, 18 juni
 • Dinsdag, 8 september
 • Donderdag, 3 december

De aanvraag moet minimaal zes weken voor de vergaderdatum ingediend zijn.

Voor meer informatie:

https://www.rabobank.nl/lokale-bank/helmond-peel-noord/verenigingsondersteuning-en-donatie/

Voorwaarden Coƶperatiefonds:

Wij hanteren de volgende uitgangspunten voor een bijdrage uit het Coƶperatiefonds:

 • het project vindt plaats in de gemeente Gemert-Bakel, Helmond of Laarbeek;
 • de aanvrager is een vereniging of stichting;
 • de aanvraag is voorzien van een sluitende begroting;
 • de aanvrager is niet financieel afhankelijk van de Rabobank (co-financiering);
 • bij toezegging kan de bank aanvullende voorwaarden stellen;
 • aanvrager is klant bij Rabobank Helmond Peel Noord;
 • in geval van een evenement dient de aanvraag minimaal zes weken voor aanvang van het evenement ingediend te zijn.

Niet in aanmerking komen:

 • politieke, milieubelastende of religieuze projecten;
 • individuen;
 • projecten die behoren tot de taak van overheid of gemeente;
 • projecten die bestaan uit dekking van de exploitatiekosten;
 • projecten die commercieel zijn, een winstoogmerk hebben of aan fondsenwerving doen voor een andere partij;
 • projecten die al zijn gestart of afgerond;
 • terugkerende projecten, die al eerder een bijdrage hebben ontvangen uit het Coƶperatiefonds.

 

Reactieformulier

Heeft u een idee, verzoek of opmerking voor ons?