Ga terug

Bouwproject de Berken

Hier vindt u op een chronologische wijze informatie over het bouwproject Achter de Berken. Heeft u vragen/opmerkingen rondom het bouwproject de Berken dan kunt u contact opnemen met info@dorpsoverlegmilheeze.nl

29 mei 2021: Update bouwplannen de Berken

Eind 2019 is er door de gemeente een presentatie gegeven tijdens een Openbare Vergadering van het Dorpsoverleg. In deze presentatie werd de start van een project tot woningbouw de Berken toegelicht.

Dit leidde tot een stedenbouwkundig plan. Dat plan is flexibel opgesteld om kopers de ruimte te geven om de kavelgrootte te bepalen. Deze zou bijvoorbeeld ook een stuk kleiner kunnen, zodat dit ook nog een mogelijkheid zou kunnen worden voor bijvoorbeeld starters.

Voorbeeld verkaveling

De verkaveling op het plaatje is dan ook een voorbeeld van hoe het plan eruit kan komen zien. Er is bijna 10.000m² aan grond beschikbaar voor zelfbouw.

Heb je vragen over het plan? Neem dan contact op met de gemeente. Voor de geïnteresseerden adviseren wij om ook contact op te nemen met de gemeente, zodoende word je op een lijst gezet waardoor je geïnformeerd blijft.

5 april 2021: Update planning Nieuwbouwplannen Achter de Berken

Helaas is het al een tijd stil geweest omtrent het nieuwbouwplan de Berken. Dit heeft zo zijn redenen en hier hadden wij u graag door middel van een openbare vergadering van op de hoogte willen brengen. Echter kiezen we er in verband met de erg uitgelopen Corona regels voor om dit nu doormiddel van dit bericht op onze website te doen.

Echter uit recente contacten blijkt dat de Gemeente aan die afspraken nu geen invulling meer zou kunnen geven en zijn we geïnformeerd over een bijgestelde planning, welke er als volgt uit ziet:

Voorontwerp bestemmingsplan gereed Q2 2021
Toetsing plannen klaar Q2 2021
Vooroverleg Provincie en Waterschap Q3 2021
Ter inzage leggen Q3 2021
Beantwoorden zienswijzen Q4 2021
Stukken poho Q4 2021
Collegebesluit Q4 2021
Griffie Q4 2021
Agenderen commissie Q4 2021
Raadsbesluit Q1 2021
Bezwarentermijn Q1 2021
Bouwrijp maken Q2/Q3 2022

 

Check het gehele artikel: Update planning Nieuwbouwplannen Bouwproject de Berken

Reactieformulier

Heeft u een idee, verzoek of opmerking voor ons?