Ga terug

Bouwproject de Berken

Hier vindt u op een chronologische wijze informatie over het bouwproject Achter de Berken. Heeft u vragen/opmerkingen rondom het bouwproject de Berken dan kunt u contact opnemen met info@dorpsoverlegmilheeze.nl

5 april 2021: Update planning Nieuwbouwplannen Achter de Berken

Helaas is het al een tijd stil geweest omtrent het nieuwbouwplan de Berken. Dit heeft zo zijn redenen en hier hadden wij u graag door middel van een openbare vergadering van op de hoogte willen brengen. Echter kiezen we er in verband met de erg uitgelopen Corona regels voor om dit nu doormiddel van dit bericht op onze website te doen.

Echter uit recente contacten blijkt dat de Gemeente aan die afspraken nu geen invulling meer zou kunnen geven en zijn we geïnformeerd over een bijgestelde planning, welke er als volgt uit ziet:

Voorontwerp bestemmingsplan gereed Q2 2021
Toetsing plannen klaar Q2 2021
Vooroverleg Provincie en Waterschap Q3 2021
Ter inzage leggen Q3 2021
Beantwoorden zienswijzen Q4 2021
Stukken poho Q4 2021
Collegebesluit Q4 2021
Griffie Q4 2021
Agenderen commissie Q4 2021
Raadsbesluit Q1 2021
Bezwarentermijn Q1 2021
Bouwrijp maken Q2/Q3 2022

 

Check het gehele artikel: Update planning Nieuwbouwplannen Bouwproject de Berken

Reactieformulier

Heeft u een idee, verzoek of opmerking voor ons?