Beweegtuin Milheeze!

Sinds 10 februari 2022 bevindt zich achter De Berken op het grasveld een Beweegtuin.
Deze beweegtuin is voor iedereen die op een laagdrempelige manier veilig en plezierig in de
buitenlucht wil bewegen. In beweging blijven is belangrijk en het ontmoeten van
mensen vermindert de kans op eenzaamheid. Beiden hebben een positief effect op uw gezondheid.
Er zijn vijf beweegtoestellen, waarvan twee ook voor mindervaliden. Het zijn een roeimachine,
voetfiets met stoel, ski walker, looptrainer/brug en Tai Chi met handrails. De keuze van de
toestellen is gemaakt in overleg met Fysio- en Ergotherapeuten. Door de diversiteit van de
toestellen worden diverse spiergroepen getraind en dat gaat leiden tot meer bewegen, gezelligheid
en ontmoeten.
U kunt geheel zelfstandig een “beweegrondje” maken. Het stimuleert als u het samen doet met uw
partner, familie, buren of vrienden. En het is nog gezellig ook! U kunt op elk gewenst moment
gebruik maken van de beweeg- en ontmoetingstuin. Men kan ook met begeleiding gebruik maken
van deze toestellen. Tijn van Lankvelt, Beweegcoach Gemeente Gemert-Bakel, is bereid om
vrijwilligers te instrueren voor het begeleiden van de gebruikers.
De wens voor een Beweegtuin kwam vanuit de bewoners en de werkgroep “Zorg en welzijn” heeft
dit opgepakt. Met een kleinere werkgroep Beweegtuin en een afgevaardigde van KBO Milheeze zijn
diverse fondsen aangeschreven, contacten gelegd met betrokkenen zoals Gemeente Gemert-Bakel,
Stg. Goed Wonen. Dankzij de steun van Dorpsondersteuner, Fysio- en Ergo therapeuten en de giften
van de aangeschreven fondsen en subsidies van Coöperatiefonds Rabobank Peel Noord, Postcode
Loterij Buurtfonds , Steun en Welzijnszorg, Rabo Clubsupport, Stichting Goed Wonen, Coovel Smits
Fonds, Armenbestuur, Ondernemingsvereniging Milheeze, Dorpsoverleg Milheeze, Sociale Innovatie
en Preventieakkoord Gemeente Gemert-Bakel is deze beweegtuin gerealiseerd.
Naar verwachting wordt de Beweegtuin 21 mei 2022 officieel geopend.

Reactieformulier

Heeft u een idee, verzoek of opmerking voor ons?