Status update de Berken

Vanuit Dorpsoverleg is het een tijd stil geweest rondom de status van Bouwplan de Berken. Het plan verloopt zeer moeizaam. Allereerst zit het proces bij de gemeente tegen door verschillende oorzaken: corona, drukte, en vele aanvragen bij (interne en externe) bureaus, aangevuld met nog wat kleinere uiteenlopende oorzaken. Dit zorgt voor diverse vertragingen.  

Daarnaast loopt de communicatie richting Dorpsoverleg niet goed. Hierdoor kunnen de bewoners van Milheeze niet goed worden geïnformeerd. Hierover zijn vele gesprekken geweest met de Gemeente waarbij wij op alle denkbare manieren geëscaleerd hebben. Hieruit is vanaf deze week een direct overleg tussen de projectleider en afvaardiging van het Dorpsoverleg opgestart. Dit overleg vindt elke 6 weken plaats waarbij de status van het project en eventuele vertragingen worden doorgenomen. Dit resulteert in onderstaand projectplan. De uitkomsten van de overleggen zullen op deze website worden gecommuniceerd.  

Wat  Af op 
Voorontwerp bestemmingsplan gereed  Q3 2021 
Toetsing plannen klaar  Q3 2021 
Vooroverleg Provincie en Waterschap  Q1 2022 
Verwerken adviezen vooroverleg  Q1 2022 
Portefeuillehouders en college  Q1 2022 
omgevingsdialoog  Q1 2022 
Ter inzage leggen  Q1 2022 
Beantwoorden zienswijzen  Q2 2022 
Portefeuillehouders en collegebesluit  Q2 2022 
raadsbesluit  Q2 2022 
Bezwarentermijn  Q3 2022 
 in optie nemen avond  Q3 2022 
Bouwrijp maken  Q4 2022 

 

De status op dit moment is dat de laatste hand wordt gelegd aan de toetsingsplannen. Deze zijn waarschijnlijk eind van volgende week klaar, dan wordt direct gestart met het vooroverleg met de Provincie en Waterschap deze zal eind van dit jaar of begin volgend jaar worden afgerond.  

Reactieformulier

Heeft u een idee, verzoek of opmerking voor ons?