Enquête heropening De Peel

Het doel van het onderzoek is om te achterhalen wie u bent als buur, wat uw mening is over de heropening van vliegbasis De Peel en uw motivatie om zich wel of niet uit te spreken over deze kwestie.

U kunt de enquête uiteraard anoniem invullen. Uit eerder onderzoek lijkt er een grote groep omwonenden te zijn die zich niet over uitspreekt over de heropening. Deze silent majority (stille meerderheid) wordt middels dit onderzoek ook getracht te bereiken. Uit een eerder onderzoek van onderzoeksbureau Kantar is gebleken dat de grootste groep (45%) neutraal tegenover de heropening staat. Dit is tevens de groep die zich hierover het minst lijkt uit te spreken. Voor de Koninklijke Luchtmacht is het waardevol om te achterhalen wat de motivaties van omwonenden zijn om zich wel of niet uit te spreken. In gesprek blijven met de omgeving is enorm belangrijk om elkaars wensen en zorgen te horen en te begrijpen.

Deze enquête wordt uitgevoerd door Anne Berendrecht, stagiair bij de Koninklijke Luchtmacht, voert namens de Universiteit van Amsterdam dit onderzoek uit onder omwonenden van De Peel. 

 

De link naar de enquêtehttps://forms.gle/jbEZLgLtg9RkBLCGA

De link van deze enquête mag gedeeld worden met andere omwonenden van De Peel en kan ingevuld worden tot uiterlijk 24 december 2021. 

Reactieformulier

Heeft u een idee, verzoek of opmerking voor ons?