Enquête verkeersveiligheidsplan Gemert-Bakel

Verkeersveiligheidsplan

De gemeente Gemert-Bakel stelt een nieuw verkeersveiligheidsplan op. Het doel van dit plan is om te komen tot maatregelen die de verkeersveiligheid binnen onze gemeente verbeteren. Naast de analyse van de ongevallencijfers vinden wij het van belang om zoveel mogelijk input te verzamelen vanuit bewoners, weggebruikers en andere belanghebbenden. Dit om een beeld te krijgen van hoe jij  de verkeersveiligheid beleefd.

In de enquête vragen we om een aantal algemene gegevens en kunt je specifieke verkeersonveilige situaties aanduiden. Wij verzamelen deze gegevens om een beeld te krijgen van de verkeersveiligheid binnen onze gemeente. We richten ons daarbij op het algemene beeld dat uit de enquête naar voren komt. Het is dus niet zo dat alle aangedragen locaties die naar voren komen uit de enquête onderdeel uit gaan maken van het maatregelpakket. Het maatregelpakket bestaat uit de input die komt uit de ongevallencijfers en de resultaten uit de enquête. Het verkeersveiligheidsplan wordt begin 2021 ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad en heeft een looptijd van 5 jaar. Door de enquête in te vullen, lever je een bijdrage aan dit plan. Het invullen van de enquête kost enkele minuten.

De enquête staat tot 24 juli online en is te vinden op https://app.maptionnaire.com/nl/9025/

Reactieformulier

Heeft u een idee, verzoek of opmerking voor ons?