Inwonerspanel Sociaal Domein Gemert-Bakel

Wilt u gehoord worden?

Meld u nu aan voor het Inwonerspanel Sociaal Domein Gemert-Bakel!

Sinds begin 2018 is er, op initiatief van de Adviesgroep Sociaal Domein Gemert-Bakel, een Inwonerspanel Sociaal Domein (zie www.InwonersPanelSociaalDomein.nl). Dit panel vraagt een aantal malen per jaar (anoniem) uw mening over zaken als wonen, welzijn en (jeugd)zorg. Uw mening is belangrijk!

U hoeft niet deskundig te zijn. Het is juist belangrijk dat zoveel mogelijk verschillende mensen uit verschillende dorpen en wijken laten weten hoe ze over bepaalde onderwerpen denken.

De Adviesgroep Sociaal Domein gebruikt de resultaten voor zijn advisering aan de gemeente. Wij gaan uiteraard zeer zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw gegevens.

Gemakkelijk online aanmelden
Wilt u meedoen? Ga dan naar www.inwonerspanelsociaaldomein.nl en klik op “aanmelden”. Wij vragen u vervolgens om een paar eenvoudige gegevens zodat zij u de juiste vragenlijsten kunnen toesturen.

Reactieformulier

Heeft u een idee, verzoek of opmerking voor ons?