Ga terug

Rabobank

Rabobank clubkascampagne

Rabobank Peel Noord kiest ervoor om leden invloed te laten hebben op het toekennen van geld voor de verenigingen en stichtingen die zij een warm hart toedragen. Rabobank Peel Noord hecht veel waarde aan lokale leefbaarheid en wil op deze manier daar haar bijdrage aan leveren. De Rabobank Clubkas Campagne komt voor een groot aantal verenigingen en stichtingen in de plaats van donaties.

Rabobank Clubkas Campagne:

De Rabobank Clubkas Campagne is er om de verenigingen en stichtingen financieel een steuntje in de rug te geven. Het bedrag is bedoeld om de vereniging te ondersteunen bij activiteiten die ze ontplooit. De bijdrage vanuit de Rabobank Clubkas Campagne is afhankelijk van het aantal stemmen dat uitgebracht wordt op de vereniging of stichting.

Rabobank Peel Noord stelt € 100.000,- beschikbaar voor de Rabobank Clubkas Campagne. De leden van Rabobank Peel Noord bepalen op welke vereniging zij gaan stemmen. Zij bepalen dus waar het geld naar toe gaat. De kans is aanwezig dat grote verenigingen meer stemmen krijgen, maar dit ligt natuurlijk ook aan de inzet van de vereniging zelf. Bovendien moeten leden vijf stemmen verdelen; er mag maximaal één stem op eenzelfde vereniging uitgebracht worden

Rabobank Peel Noord besteedt in haar ledenmagazine aandacht aan Rabobank Clubkas Campagne. Daarnaast roept Rabobank Peel Noord rondom de periode de leden op via advertenties/berichten om hun stemmen uit te brengen. Tevens stelt Rabobank Peel Noord middelen beschikbaar aan de verenigingen en stichtingen, zodat zij via hun leden kunnen oproepen om te stemmen. Daarnaast ontvangen leden een uitnodiging om hun stem uit te brengen.

Coöperatiefonds Rabobank Peel Noord

Nieuwe initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid van ons dorp kunnen een aanvraag indienen bij het Coöperatiefonds van Rabobank Peel Noord. Op  Rabobank Sponsoring vind je de nodige info en kunt u uw donatie aanvragen.

Toelichting Coöperatiefonds

Rabobank Peel Noord is een maatschappelijk betrokken bank. Een deel van onze winst geven we daarom terug aan de lokale samenleving. Dat doen we onder andere via ons Coöperatiefonds waarmee we NIEUWE initiatieven financieel ondersteunen die het sociale, maatschappelijke en culturele leven in de lokale gemeenschap versterken en verbeteren.

Alleen organisaties in de vorm van een vereniging of een stichting kunnen een initiatief bij het Coöperatiefonds indienen. Deze initiatieven dragen zichtbaar bij aan het leefklimaat in ons werkgebied. Er kan een bijdrage van € 100 tot maximaal € 10.000 worden gevraagd.

Het rendement voor de samenleving is het belangrijkste uitgangspunt van het Coöperatiefonds. De samenleving wordt er primair beter van. Bij het Coöperatiefonds gaat het dus niet om sponsoring waarbij prestaties en tegenprestaties contractueel worden vastgelegd. Wel wordt de aanvrager gevraagd om publiciteit te genereren over de steun en betrokkenheid van de Rabobank, maar dit is niet het primaire doel.

Commissie Coöperatiefonds

De ledenraad van Rabobank Peel Noord is dicht betrokken bij het Coöperatiefonds. Een commissie, bestaande uit leden van de ledenraad, beoordeelt vier keer per jaar of initiatieven een bijdrage uit het fonds krijgen. Zij maken hun eigen afweging op basis van de criteria van het fonds, het beschikbare budget en inhoud van andere aanvragen.

Via onderstaande link is de toelichting als PDF te downloaden: Coöperatiefonds Rabobank Peel Noord toelichting 2019

 

 

Reactieformulier

Heeft u een idee, verzoek of opmerking voor ons?